Regióny Prešov

Z rozpočtu mesta podporili 98 organizácií, rozdali vyše 400 – tisíc eur

Ilustračné foto. ZDROJ: fb Polícia Sr

HUMENNÉ – Mesto Humenné v tomto roku podporilo 98 organizácií a žiadateľov sumou 442.000 eur z rozpočtu samosprávy. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, 400.000 eur bolo vyčlenených na šport, kde mesto podporilo 26 žiadostí od športových klubov. Financovanie sa uskutočnilo na základe všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.

V oblasti školstva a vzdelávania rozdelili 6000 eur, pričom podporili projekty z rôznych vzdelávacích inštitúcií a organizácií, väčšinou základných škôl. Oblasť kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce disponovala sumou 6500 eur. Príspevky získali napríklad Mestský dychový orchester Chemlon, Podvihorlatská paleta, Spevácky zbor mesta Humenné či NERV Platforma. Na oblasť cestovného ruchu bolo vyčlenených 3500 eur, najviac aktivít v tejto oblasti prezentovala Humenská zberateľská spoločnosť.

Komisia pre životné prostredie a verejnú zeleň rozdelila 4000 eur medzi projekty zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia. Podporila napríklad včelárov či združenia na pomoc opusteným psom a mačkám.

Sociálna a zdravotná podpora zahŕňala tri kľúčové oblasti: cirkvi a náboženské organizácie, zdravotníctvo a sociálnu oblasť s celkovou sumou 17000 eur. Touto sumou podporili iniciatívy od pomoci zdravotne postihnutým po charitatívne aktivity a sociálne projekty.