Regióny Prešov

Vďaka Interregu v Prešovskom samosprávnom kraji obnovia ďalšie turisticky exponované cesty

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Maroš Černý

PREŠOV – V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) obnovia vďaka programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 ďalšie turisticky exponované cesty. Ako informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie kraja, ide o cesty spájajúce pohraničie Východných Karpát, horný Šariš s Muszynou aj pohraničie cez Duklu a obnoví sa i ďalší úsek v Pieninách. Celkovo zrekonštruujú v kraji takmer desať kilometrov ciest takmer za 7,2 milióna eur. O realizácii štyroch spoločných projektov Správy a údržby ciest (SÚC) PSK s poľskými partnermi v priebehu dvoch rokov rozhodol monitorovací výbor programu.

“Našou prioritou zostávajú rekonštrukcie a modernizácie regionálnych ciest vrátane tých v pohraničí. Aktuálne schválené projekty vylepšia parametre cezhraničných spojení, ktoré sú vstupnou bránou do našich parkov a prírodných lokalít. Priamo tak zlepšíme dostupnosť a nepriamo i návštevnosť viacerých lokalít,” uviedol predseda PSK Milan Majerský. Finančne najnákladnejší cezhraničný projekt, ktorý sa bude realizovať v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve, nesie názov “Spájame pohraničie Východných Karpát”. Jeho celková hodnota je takmer päť miliónov eur, pričom na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako polovica.

Prinesie obnovu cesty II/575 za obcou Havaj po Malú Poľanu v dĺžke 2,6 kilometra. V rámci projektu “Spájame pohraničie cez Duklu” partneri preinvestujú ďalších 4,6 milióna eur. V PSK sa vďaka nemu zrekonštruujú viac ako dva kilometre ciest III/3541 a III/3586, od križovatky s cestou I/21 pred obcou Vagrinec až po hranicu okresov Svidník a Stropkov v hodnote 1,8 milióna eur. “Pokračovať bude tiež rekonštrukcia ďalších ciest v Pieninách. V štvormiliónovom projekte Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa SÚC PSK uspela s Okresnou správou ciest Powiat Nowotarski. Modernizáciou prejde cesta II/543 v obci Kamienka smerom na Spišskú Starú Ves.

V celkovej dĺžke 1,9 kilometra za vyše 975.000 eur vymenia konštrukčné vrstvy, upraví sa podložie, zlepší sa vybavenie a bezpečnosť cestnej komunikácie a taktiež sa výškovo upravia uličné vpusty či poklopy,” doplnila Lehotská. Obnova ciest na hornom Šariši a v okolí Muszyny si vyžiada ďalších 3,8 milióna eur. Za viac ako 1,73 milióna eur sa v PSK zrekonštruuje vyše trojkilometrový úsek cesty III/3488 Zlaté – križovatka s cestou I/77 vedúcou k hraničnému prechodu Čirč – Leluchow. “Ide o úsek, ktorý má veľký význam pre obyvateľov obce aj poľského mesta, ako i pre cyklistov napájajúcich sa na cyklotrasu Aquavelo,” zdôvodnila Lehotská. V tomto prípade opravia aj desať priepustov a most cez Zlatiansky potok. Cieľom je zlepšiť technický stav cestnej infraštruktúry poškodenej povodňou.