Regióny Prešov Kežmarok

V súvislosti so sporom o pozemky s obcou Ľubica chystá Kežmarok petíciu

Zdroj: TASR / Adriána Hudecová

KEŽMAROK – Mesto Kežmarok pripravuje v súvislosti so sporom o pozemky so susednou obcou Ľubica petíciu, osloviť chce ministra spravodlivosti aj premiéra. Po stretnutí s obyvateľmi sídliska Juh, ktorí vyjadrili svoju vôľu ostať Kežmarčanmi, to deklaroval primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

 

Na niektoré parcely na sídlisku Juh bola totiž zapísaná plomba, a to po rozhodnutí Krajského súdu (KS) v Prešove. Ten priznal žalobe podanej obcou Ľubica odkladný účinok a až po súdnom konaní bude stanovené, na akom katastrálnom území sa parcely budú nachádzať. „KS v danom prípade rozhodol na základe a v rozsahu návrhu žalobcu, ktorým je viazaný, keďže na priznanie odkladného účinku správnej žaloby boli splnené zákonné podmienky v zmysle Správneho súdneho poriadku. Rozhodnutím krajského súdu v praktickom vyjadrení nateraz nedôjde k nastoleniu právneho stavu na základe zápisu záznamovej listiny, a to do právoplatného rozhodnutia krajského súdu vo veci samej,“ zdôvodnila hovorkyňa KS v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Dodala, že príslušný senát v predmetnej veci plynule koná podľa poradia.

Spor trvá desiatky rokov

Ferenčák ešte dávnejšie upozornil, že jeden zo sudcov, ktorý o prípade rozhoduje, má trvalý pobyt v obci Ľubica. Petrufová ubezpečila, že člen senátu túto skutočnosť, ktorá by mohla vzbudzovať pochybnosti o jeho nezaujatosti, riadne oznámil. „O nevylúčení sudcu z prerokúvania a rozhodovania predmetnej veci rozhodla predsedníčka KS uznesením minulý rok. Samotná skutočnosť, že sudca má trvalý pobyt v Ľubici, bez ďalšieho preukázania intenzity vzťahu nemôže byť dôvodom na jeho vylúčenie z predmetnej veci, pretože takto by dochádzalo k spochybňovaniu jeho samotnej profesionality, ktorá má byť u každého sudcu zárukou nestrannosti,“ ozrejmila Petrufová. Podľa jej ďalších slov v zmysle vnútroštátnej aj európskej judikatúry sudcu možno vylúčiť iba výnimočne a zo závažných dôvodov.

Spor, ktorý sa týka viac ako 3500 obyvateľov, trvá 27 rokov. V roku 1992 sa občania – vtedy ešte mestskej časti – Ľubice rozhodli, že sa chcú osamostatniť. Došlo k dohode, že územie zastavané časťou sídliska Juh bude predmetom výmennej zmluvy. V máji minulého roka sa uskutočnila zámena pozemkov, čím sa podľa kežmarskej radnice naplnila litera uvedenej dohody o usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov. Príslušný katastrálny odbor teda vykonal zmenu katastrálnej hranice medzi Kežmarkom a Ľubicou. KS však priznal správnej žalobe odkladný účinok a odložil vykonateľnosť uvedených opatrení.

Nikto nemôže diktovať ľuďom, kde majú žiť

„Už pripravujeme petíciu a oslovíme aj ministra spravodlivosti, aby dohliadol na súdny proces a na dodržanie všetkých kritérií, pretože máme pocit krivdy. Som toho názoru, že Kežmarok ťahá za kratší koniec. Požiadame aj predsedu vlády, aby nám pomohol, pretože vôľa ľudí je najdôležitejšia. Nikto im nemá právo diktovať, v ktorej obci chcú žiť,“ konštatoval primátor, ktorý nie je spokojný s verdiktom KS. Ten o odkladom účinku správnej žaloby rozhodoval na základe piatich listov vlastníctva a 12 vlastníkov. Na území je však 130 listov vlastníctva a 1205 vlastníkov. Uvedená dohoda z roku 1992 je o tom, že celý Juh bude kežmarský a podpísaná bola ôsmimi zástupcami vtedajšej mestskej časti Ľubica. Ferenčák je presvedčený, že nedodržanie dohody ovplyvnilo osudy ľudí a peniaze na súdne spory a právnikov sa mohli investovať lepšie.

Starosta Ľubice Ján Kapolka reagoval, že obec v tomto spore postupuje a bude postupovať v zmysle zákona. Je presvedčený, že zápis katastrálneho odboru z mája 2018 bol nezákonný. Tento spor sa podľa neho nedá vyriešiť vzájomnou dohodou tak, aby obe strany boli spokojné. Najväčší problém tejto kauzy vidí v tom, že mesto Kežmarok si nárokuje územie Ľubice, ktoré bolo historicky vždy územím obce.