V Sabinove zrekonštruovali zimný štadión. Náklady sa vyšplhali nad 930-tisíc eur

SABINOV – Mesto Sabinov ukončilo rekonštrukciu a modernizáciu strojovne zimného štadióna a výstavbu novej betónovej chladiacej dosky pod ľadovou plochou. Celkové náklady predstavujú sumu 933 600 eur s DPH, z čoho mesto Sabinov získalo dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 560 160 eur. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.

 

„Práce obsahovali odstránenie starých chladiacich jednotiek, potrubí, čerpadiel, rozvodov elektroinštalácie a ďalšej techniky. V strojovni došlo k výstavbe novej priemyselnej betónovej podlahy, nových omietok a následne k montáži kompletne novej technológie a strojného vybavenia. V priestoroch ľadovej plochy došlo k výstavbe novej viacvrstvovej technologickej betónovej dosky chladenia vrátane nových rozvodov chladenia, tepelnej izolácie a rozvodov temperovania podložia,“ uvádza mesto.

Inštalované boli nové elektrické a kontrolné systémy, ktoré umožnia aj vzdialené riadenie a monitorovanie nového chladiaceho systému. Tieto systémy zabezpečujú podľa radnice správne fungovanie a efektívnu prevádzku.

„Po inštalácii nových zariadení sa vykonali všetky testy – tlakové a funkčné skúšky. Nová technológia bude efektívne chladiť ľadovú plochu a zároveň minimalizovať spotrebu energií. Využíva sa aj odpadové teplo zo strojného zariadenia na predohrev teplej úžitkovej vody, ohrev snežnej jamy a temperovanie podložia ľadovej plochy,“ približuje radnica.

Z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska došlo podľa nej k výraznému zníženiu náplne chladiva – čpavku z pôvodných šiestich ton na súčasných jeden a pol tony.

Meranie a regulácia strojovne je plne automatizovaná s možnosťou vzdialeného prístupu pre možnosť kontroly a riadenia. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Primachlad, a. s.

Viac o téme: náklady, rekonštrukcia, Sabinov, technológia, zariadenia, zimný štadión

Súvisiace články