Regióny Prešov

V rámci zmien v autobusovej doprave dôjde k zrušeniu niektorých spojov

Iljustračné. ZDROJ: TASR

PREŠOV – Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov krajskej samosprávy na krytie dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave, ako aj prehlbujúceho sa problému s nedostatočným počtom vodičov, dochádza v Prešovskom kraji k optimalizácii rozsahu objednávaných dopravných služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

“Na vybraných linkách dôjde k systematizácii dopravy formou zavedenia taktových cestovných poriadkov s pravidelnými časmi odchodov a pravidelnými prestupnými väzbami. Ako príklady možno uviesť linky Kežmarok – Levoča, Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves, Prešov – Župčany/Kojatice, Prešov – Pušovce/Čelovce alebo prvú fázu taktovej dopravy na linke Svidník – Prešov, ktorá bude v Prešove naviazaná na odchody regionálnych expresov smer Kysak a Košice,” uviedla Jeleňová.

Zavedených bude podľa jej slov niekoľko desiatok nových prestupných nadväzností vlak – autobus, a to najmä v uzloch Lipany, Stará Ľubovňa a Prešov. Zvyšovaním miery koordinácie železničnej a autobusovej dopravy sa zároveň postupne znižuje miera súbežnosti, čo je jedným zo základných princípov postupného budovania integrovaného dopravného systému.

“Z hľadiska úsporných opatrení dôjde k ukončeniu prevádzky spojení s priemerným vyťažením od nula do štyroch cestujúcich. Ide o spojenia, ktoré z dôvodu mimoriadne nízkych až nulových tržieb z predaja cestovného generujú najvyššie náklady na jeden kilometer dopravného výkonu, a ktoré zároveň v minimálnej miere oslovujú cestujúcu verejnosť. Optimalizácia po novom prinesie aj zlučovanie spojov, vedených v blízkej časovej polohe alebo v podobnej trase, pokiaľ to kapacita vozidiel dovoľuje. Súčasťou je tiež zavádzanie prestupných spojení namiesto priamych spojov medzi obcou a spádovým centrom,” vysvetlila Jeleňová.

Dôvodom rozhodnutia plošne obmedziť neefektívne dopravné služby je podľa nej kriticky nedostatočné financovanie samospráv zo strany štátu, v kombinácii s prudkým rastom nákladov objednávateľa výkonov.

“Kým Prešovský samosprávny kraj v roku 2016 vynaložil na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy približne 17 miliónov eur, v uplynulom roku to bolo už takmer 33 miliónov eur. Negatívny dopad na zabezpečenie dopravnej obslužnosti má aj chronický nedostatok vodičov na strane dopravcov, ktorý sa prehĺbil po legislatívnych zmenách a možnostiach odchodu zamestnancov do predčasného dôchodku,” skonštatovala Jeleňová.

Zmena cestovných poriadkov bude platiť od 10. decembra. Kraj cestujúcich upozorňuje, aby si svoje spojenia a zmeny v nových cestovných poriadkoch overili na www.cp.sk.