Dobre vedieť Regióny Prešov

V Prešove si dajte pozor! Do pešej zóny sa autom nedostanete

Mesto upozorňuje na zákaz vjazdu autom do pešej zóny. ZDROJ: Wikimedia Commons

PREŠOV – Mesto Prešov pripomína vodičom, že vjazd motorovými vozidlami do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením je zakázaný. Zároveň prosí vodičov o rešpektovanie dopravného značenia v centre mesta Prešov, ktoré je osadené v zmysle platnej legislatívy. Na webstránke mesta o tom informuje tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

 

“Čas určený pre zásobovanie prevádzok, údržbu a obnovu objektov a na uskutočnenie rôznych podujatí na Hlavnej ulici v Prešove je stanovený aktuálnym dopravným značením od 5.00 do 10.00 h. Na vjazd motorovým vozidlom je potrebné využívať len miestnu cestu – asfaltovú časť, odstavný pruh,” povedala Šitárová.

Zastavenie motorovým vozidlom v zóne s dopravným obmedzením je povolené len na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu.

Od 7. decembra 2021 majú povolený vjazd na pešiu zónu už iba menšie zásobovacie autá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí úplný zákaz vjazdu na ulice s porfýrovou dlažbou. Výnimku môžu takéto vozidlá dostať len v odôvodnených prípadoch na základe povolenia mestského úradu. Ide napríklad o inštaláciu a demontáž vianočnej výzdoby, havarijných stavov a iné.

“Pešia zóna s porfýrovou dlažbou je neodmysliteľným historickým prvkom koloritu centra Prešova. Ťažké zásobovacie vozidlá túto dlažbu poškodzujú, v dôsledku čoho sa jednotlivé kocky uvoľňujú a praskajú,” skonštatovala Šitárová.

Vjazd motorových vozidiel mimo zásobovacích hodín do priestoru zóny s dopravným obmedzením je podľa nej možný len na základe povolenia vydaného Mestským úradom v Prešove. V povolení je následne určená lokalita, dátum a čas vjazdu, uvedené je aj evidenčné číslo motorového vozidla.