V Prešove sa činia. Po zime čistia a opravujú komunikácie

PREŠOV – Technické služby mesta Prešov (TSMP) realizujú zber posypového materiálu, ako aj čistenie ciest a chodníkov po zime. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, práce prebiehajú postupne v celom meste podľa rozdelenia na šesť okruhov.

„Štartovali sme mestským okruhom č. 1, teda centrom. Postupovať budeme ďalej v zmysle harmonogramu prác, pričom v poslednom, 6. okruhu, začneme so zberom a čistením 2. mája. V teréne máme 12 kusov techniky, vykonávame strojový, ale aj ručný pozber a súčasťou práce je prostredníctvom aktivačných pracovníkov aj upratovanie zastávok MHD,“ povedal výkonný riaditeľ TSMP Milan Toth.

Ešte pred ukončením zimnej údržby sa v Prešove podarilo podľa Hudáka zrealizovať aj niekoľko menších opráv, ktoré si nevyžadovali využitie asfaltobetónu. Ten začína byť u dodávateľov dostupný až zhruba v polovici marca. Tieto práce neboli hradené z rozpočtu na zimnú údržbu, ale z financií vyčlenených na bežné opravy a údržbu miestnych komunikácií.

„Mesto sa stará o oveľa viac, ako len o cesty a chodníky. Udržiavať a opravovať potrebujeme z vlastných zdrojov aj zábradlia, obrubníky, schodiská, rigoly, vpusty alebo dlažbu na Hlavnej ulici. S tým sme nečakali na ukončenie zimnej údržby a pustili sme sa do toho, čo sme vedeli urobiť ešte vo februári,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.

Ako povedal Hudák, výtlky na cestách sa ešte v čase zimnej údržby podarilo opraviť na viacerých uliciach, na ktorých poškodenie upozorňovali ich obyvatelia.
      

„V pláne je ďalej postupovať v opravách na Hlavnej ulici, uliciach Baštová, Suchomlynská či Slovenská, a následne sa budú cestári podľa dôležitosti a závažnosti porušenia vozovky presúvať do ďalších častí mesta,“ priblížil Hudák.

Súvislejšie opravy vozovky by mali byť podľa jeho slov realizované najskôr na uliciach Chalupkova a Družstevná. Ďalšie súvislé opravy ciest v meste budú nadväzovať na požiadavky, ktoré vzídu z rokovaní výborov mestských častí v Prešove.

„V rozpočte na rok 2024 bolo na bežné opravy a údržbu miestnych ciest a komunikácií zatiaľ vyčlenených 310 000 eur. V priebehu roka bude mesto túto položku podľa potrieb navyšovať rozpočtovými opatreniami,“ dodal Hudák.

Viac o téme: cesty, chodníky, čistenie, komunikácie, mesto, oprava, Prešov, samospráva

Súvisiace články