Regióny Prešov Medzilaborce

V Čertižnom sa zdražovania energií neobávajú. Zásluhu na tom majú energetické projekty

Čertižné
V Čertižnom sa zdražovania energií neobávajú. ZDROJ: FB Čertižné

ČERTIŽNÉ – Zásluhou viacerých energetických projektov, ktoré na obecnom majetku v ostatných rokoch zrealizovali v obci Čertižné v okrese Medzilaborce, sa dosahu zdražovania energií na obecný rozpočet neobávajú. Vlaňajší účet za energie predstavoval menej ako tretinovú hodnotu účtu z obdobia, keď s úspornými opatreniami začínali. Informoval o tom tamojší starosta Peter Tričák. 

 

 

Investičným akciám, ktorých cieľom malo byť znižovanie energetickej náročnosti obecného majetku, sa začali venovať v roku 2015. S rozsiahlym projektom zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu uspeli u Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry až v roku 2019 a na objekte vymenili všetky okná a dvere, zateplili ho a vymenili kotly spolu s rozvodmi kúrenia až v roku 2020. Už predtým však vymenili všetky žiarovky v budove obecného úradu za úsporné LED, v roku 2016 zrekonštruovali všetky svietidlá verejného osvetlenia.

Zmenu amperickej hodnoty ističov v objekte obecného úradu zo 100 na 35 ampérov a tiež verejného osvetlenia z 80 na 25 a 40 podľa Tričákových slov obecná pokladnica pocítila okamžite. “Pri 100 ampéroch je to 60 eur mesačne, pri 35 je to 22 eur mesačne,” ozrejmil. Úspory na energiách sa obci podarili aj inštalovaním rekuperačnej jednotky do sály kultúrneho domu. “Prejavuje sa to najmä teraz, keď všetky energie idú hore. Počítam, že my sa dostaneme stále pod úroveň roku 2014,” povedal.

Aj napriek tomu, že sa v priestoroch obecného úradu nachádza aj knižnica, posilňovňa či zázemie pre dobrovoľných hasičov, spotreba elektrickej energie zo všetkých odberných miest obce – budovy obecného úradu, verejného osvetlenia, domu smútku, ihriska a úpravne verejného vodovodu – klesla z 13.071 kWh v roku 2014 na 7635 kWh v roku 2021. “Spotreba plynu klesla zo 67.564,8 kWh v roku 2014 na 34.952 kWh v roku 2021,” doplnil Tričák s tým, že usporené financie by v obci radi investovali do prípravy na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Pre vlastnícku roztrieštenosť pozemkov bude musieť obec najprv vyrovnať majetkovo-právne vzťahy k nim, potrebné bude tiež vypracovať projektovú dokumentáciu.