Stovky prešovských bytov sú už týždeň bez teplej vody. Dôvodom majú byť nepredvídateľné technické problémy

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

PREŠOV – Obyvatelia troch prešovských sídlisk sú už niekoľko dní odstavení od dodávok teplej vody. Plánovaná odstávka týkajúca sa stoviek bytov sa postupne predlžuje a na verejných sieťach sa preto spustila vlna kritiky. Podľa dodávateľa tepla a teplej vody spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov je predĺženie odstávok spôsobené nepredvídateľnými technickými problémami pri rozsiahlych opravách teplovodu. Spoločnosť začala s postupnými odstávkami teplej vody koncom júla.

 

V rámci rozsiahlej výmeny primárnych rozvodov na dodávku tepla v meste preinvestuje postupne 3,2 milióna eur, z toho 2,8 milióna získala z európskych fondov prostredníctvom Slovenskej energetickej inovačnej agentúry. Zvyšok doplatí z vlastných peňazí. Práce sa začali už v minulom roku a pôvodne boli plánované pre celé mesto na dva roky. Napokon toľko bude trvať oprava rozvodov na Sídlisku I, II a III. Práce na najväčšom sídlisku Sekčov, pôvodne plánované na tento rok, uskutočnia až v budúcom roku.

Problémy s dodávkou teplej vody majú v týchto dňoch tisícky obyvateľov z odberných miest napojených na centrálnu kotolňu Jazdecká. Ide teda o takmer celé Sídlisko I, II a III. Odstávka teplej vody trvajúca od 3. septembra sa mala pôvodne končiť v závere minulého pracovného týždňa. Spoločnosť Spravbytkomfort ju však postupne predĺžila do konca víkendu a následne až do stredy 11. septembra, čo si vyslúžilo kritiku verejnosti. Ľuďom totiž spôsobuje nemalé problémy.

Ako vysvetlila predsedníčka predstavenstva spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov Natália Banduričová, dôvodom na odstávku je rozsiahla výmena potrubí na hlavnej vetve centrálneho horúcovodného rozvodu, ktorý zásobuje teplom všetky tri sídliska, v dĺžke približne tri kilometre. „Takáto rozsiahla investičná akcia tu ešte nebola. Niektoré časti potrubia sú v zemi od výstavby sídliska, to znamená skoro 55 rokov. Táto akcia má zabezpečiť, aby minimálne ďalších 50 rokov nebolo potrebné rozvody meniť a aby sa v minimálnej miere musela v budúcnosti odstavovať dodávka tepla a teplej vody pre prípadné poruchy na rozvodoch,“ uviedla Banduričová.

Viacnásobné vypustenie a napustenie rozvodov

Dôvodom predlžovania termínu odstávky je podľa nej to, že niektoré skutočnosti zistia pracovníci až po odkrytí rekonštruovanej trasy, respektíve šachty. Ako vysvetlila Banduričová, v nich sa spája niekoľko vetiev potrubí o priemere 250 mm. V týchto bodoch je nutné opätovne odstavovať všetky vetvy, aby potrubia boli prázdne a bolo ich možné zvariť. „Preto sú odstávky niekoľkokrát za sebou a nie je ich možné robiť postupne Pri tomto nutnom technologickom postupe je potrebné rozvody opätovne niekoľkokrát napustiť a vypustiť vodou v objeme 150-tisíc litrov. Toto množstvo je potrebné nahriať, aby sa potrubie nahrialo a roztiahlo a v tejto fáze je nutné upevniť potrubia nasypanou zeminou. Každá odstávka vyžaduje realizáciu tohto postupu opätovne. Pri tejto vysoko profesionálnej práci nie je možné predvídať problémy, ktoré postup prác spomaľujú, predlžujú a posúvajú ich ukončenie,“ dodala Banduričová, podľa ktorej sa práce na tejto akcii chýlia ku koncu. Bude ale nutná ešte jedna odstávka v priebehu budúceho týždňa.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov sa v novembri minulého roka stala česká spoločnosť ČEZ Esco, ktorá získala majoritu v spoločnosti od predchádzajúceho rakúskeho vlastníka Facilitycomfort Viedeň. ČEZ Esco získalo vo firme Spravbytkomfort podiel 55 percent, zvyšných 45 percent zostalo mestu Prešov. Spoločnosť Spravbytkomfort je hlavným výrobcom a dodávateľom tepla v Prešove, kde prevádzkuje tri centrálne kotolne a 43 blokových kotolní. Na vykurovanie používa biomasu a plyn. Teplo dodáva do 23 000 bytových jednotiek a 90 verejných budov.

Viac o téme: napustenie vody, odstávka vody, predlžovanie termínu, prešovské sídliská, rozvody, Slovenská energetická inovačná agentúra, teplá voda, vlna kritiky, výmena rozvodov, vypustenie vody

Súvisiace články