Regióny Prešov Stará Ľubovňa

Staroľubovňania sa polepšili. Dlhy na nájomnom v mestských bytoch klesli

Zdroj: Glob.sk / Dávid Duducz

STRÁ ĽUBOVŇA – Dlhy na nájomnom v mestských bytoch v Starej Ľubovni výrazne klesli. Kým v závere roka 2014 boli na úrovni viac ako 41-tisíc eur, koncom roka 2020 klesli pod 3-tisíc eur. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke s tým, že za poklesom je viacero faktorov.

 

Podľa Milana Malasta, riaditeľa spoločnosti Slobyterm, ktorá je správcom mestských nájomných bytov, je najdôležitejším faktorom zmena v zmluvách o nájme. „V spolupráci s mestom Stará Ľubovňa podpisujeme v súčasnosti zmluvy výlučne na dobu určitú. Nájomcovia sú tak motivovaní mať uhradené všetky záväzky na nájomnom. V opačnom prípade sa im zmluva nepredĺži na ďalšie obdobie,“ uviedol riaditeľ.

Zmena nastala aj v komunikácii a osobnejšom prístupe ku každému prípadu. „Uvedomujeme si, že nájomcami sú často ľudia zo sociálne slabších pomerov. Intenzívne preto s nimi komunikujeme a zaviedli sme aj možnosť splátkových kalendárov na dobu maximálne dvoch rokov,“ dodal Malast.

Vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky Mária Raššová vidí aj ďalšie dôvody zníženia dlhov. Podľa jej slov na neplatičov zaberajú aj osobné príklady, kedy videli, že niektorí nájomcovia sa museli po dlhodobom neuhrádzaní nájomného vysťahovať.

Často dochádza aj ku skracovaniu zmlúv a prísnejšej kontrole zo strany oddelenia v spolupráci so správcom bytov. „Silným nástrojom zaberajúcim na neplatičov je aj Inštitút osobitného príjemcu, kde musia mať uhradené nájomné a až následne dostanú zvyšok finančného príspevku na daný mesiac,“ doplnila Raššová.