Regióny Prešov Poprad Top

SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela LEGENDA slovenského školstva: Prestížne OCENENIE získal aj od nemeckého PREZIDENTA

Ilustračné foto. Zdroj: zoznam.sk

POPRAD – Veľmi smutná správa otriasla mestom Poprad, pretože na svoj posledný odpočinok sa pobral Dušan Nebus. Dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Gymnázia na Ul. D. Tatarku v Poprade. Za svoju aktívnu prácu získal niekoľko prestížnych ocenení nielen na území Slovenska. Dojemné slová na rozlúčku mu zanechal aj primátor mesta Poprad.

Tragická správa zasiahla nielen rodinu, ale aj slovenské školstvo, pretože na svoj posledný odpočinok sa vo veku 67 rokov pobral Mgr. Dušan Nebus v stredu 29. novembra 2023. Dušan Nebus bol priekopníkom bilingválneho vzdelávania na Slovensku. Hoci sa narodil v Kežmarku, na gymnázium odišiel študovať do Popradu a neskôr išiel na Univerzitu Komenského v Bratislave. V roku 1991 sa stal riaditeľom Gymnázia na Ul. D. Tatarku a neskôr Spojenej školy Ul. D. Tatarku v Poprade. Vďaka nemu sa na škole vytvorila slovensko-nemecká bilingválna sekcia gymnázia.

Za svoju svedomitú a usilovnú prácu na poste riaditeľa školy získal niekoľko významných ocenení. Medzi nimi napríklad Zlatý kríž na purpurovej stuhe. Je to štátne vyznamenanie udelené prezidentom Spolkovej republiky Nemecko (SRN) za Zásluhy o rozvoj SRN. Zlatú medailu sv. Gorazda dostal od ministra školstva za vynikajúce výsledky v riadiacej práci. Okrem toho mu v roku 2022 udelili aj Cenu primátora mesta Poprad za dlhoročnú obetavú prácu, profesionálny prínos v oblasti školstva, úspešné projekty v rámci bilingválneho vzdelávania a vynikajúce výsledky v riadiacej pozícii.

Okrem svojej pedagogickej činnosti sa zaujímal aj o dianie v meste Poprad. Niekoľko rokov pôsobil vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva. „Pán Nebus bol svedectvom toho, že v meste Poprad žijú úspešní, vzdelaní a šikovní ľudia. Bol veľkým prínosom pre rozvoj školstva v našom meste. Je ťažké lúčiť sa s tak veľkým človekom. Patrí mu naša vďaka a úcta za všetko, čo v živote dokázal,” napísal primátor mesta, Anton Danko, k Nebusovmu odchodu na večnosť.

Smútia za ním aj na gymnáziu, kde bol dlhé roky riaditeľom: “Svojou postavou, výrazným hlasom a charizmou si vybudoval rešpekt. Nielen medzi žiakmi školy, ale aj medzi spolupracovníkmi a kolegami. Nezmazateľne sa zapísal do histórie našej školy a navždy ostane v našich spomienkach.”