Prioritou mesta Stropkov v roku 2024 je projekt rekonštrukcie námestia

STROPKOV – V oblasti projektovej prípravy je pre mesto Stropkov v roku 2024 prioritou historické námestie. Podľa primátora Ondreja Brendzu samotnej výstavbe predchádza náročná príprava.

„V roku 2023 sme vyhodnotili architektonickú súťaž na jeho budúcu podobu. Od leta intenzívne komunikujeme s autormi víťazného návrhu, ako aj inštitúciami, ktoré budú súčinné pri príprave projektovej dokumentácie i dohľadu nad stavbou. V roku 2024 by sme mali radi na stole hotový stavebný projekt a následne budeme hľadať zdroje na financovanie stavby, pričom odhadované náklady budú rádovo v miliónoch eur,“ povedal pre TASR Brendza.

Aktuálne je podľa jeho slov v realizácii projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu a nadstavbu ďalšieho podlažia obchodného domu Mier.

„Hotová bude v prvom polroku 2024 a následne sa budeme uchádzať o prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytov, dotáciu z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť a z vlastných zdrojov chceme vykryť rekonštrukciu obchodných prevádzok a zateplenie celého objektu. Projekt by sme chceli začať do konca aktuálneho volebného obdobia,“ priblížil Brendza.

Čo sa týka cyklistického chodníka od Nižnej Olšavy po Duplín, kde by sa mal napájať na úsek do Svidníka, mesto v závere októbra dostalo projektovú dokumentáciu na celú stavbu. „V súčasnosti sme v štádiu územného konania. Nasledovať bude majetkovoprávne vysporiadanie územia pod cyklochodníkom a proces stavebného konania,“ doplnil primátor.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) začne podľa jeho slov onedlho realizovať projekt rekonštrukcie a rozšírenia chodníka od konca Stropkova po Krušinec vrátane rozšírenia siete verejného osvetlenia.

„Obchvat mesta nie je síce mestská investícia, na druhej strane sme už od roku 2015 maximálne súčinní pri jej príprave. Posledné oficiálne informácie hovoria, že na jar 2024 bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a ak sa nič nepredvídané nestane, v tom istom roku by sa mohlo začať stavať,“ doplnil primátor.

Čo sa týka pripravovaných investícií na tento rok, jednou z nich je komplexné riešenie problematiky v lokalite Za jarkom. „Na jej začiatku je pripravované majetkovoprávne vysporiadanie celej lokality prostredníctvom takzvaných jednoduchých pozemkových úprav. Následne chceme územie pripraviť na výstavbu bytov nižšieho štandardu,“ vysvetlil Brendza.

V oblasti vzdelávania má mesto podané, respektíve niektoré sú pred podaním projekty zamerané na modernizáciu športového areálu a učební v Základnej škole na Hrnčiarskej ulici, rekonštrukcie Základnej umeleckej školy Františka Veselého a výstavby novej materskej školy Pod Laščíkom.

Viac o téme: námestie, rekonštrukcia

Súvisiace články