Regióny Prešov

Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy

Ilustračné foto. ZDROJ: fb Polícia Sr

PREŠOV – Obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické či fyzické osoby z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) môžu opäť žiadať o finančnú podporu kraja. Konkrétne v štyroch grantových programoch – Výzva poslancov PSK, Výzva Predsedu PSK, Výzva pre región i Výzva Participatívny rozpočet. Na zaslanie žiadosti majú čas do 19. februára. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

PSK plánuje v tomto roku rozdeliť v rámci svojich dotácií 4 milióny eur. “Najvyššia suma je alokovaná vo Výzve pre región, ktorá vlani medzi programami chýbala. Záujemcovia sa môžu uchádzať o podporu v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, tiež kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna výška dotácie je 15.000 eur, maximálna 200.000 eur,” uviedla Lehotská.

Vo Výzve poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440.000 eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia žiadať minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. A to v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a podpora služieb v zdravotníctve.

Ďalších 130.000 eur je určených pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb. A to s cieľom zapojiť do rozhodovania o víťazných zámeroch aj verejnosť.

“Kraj podporí projekty a iniciatívy v oblasti inovácie existujúcej alebo vytvorenia nove verejnej služby vo verejnom priestore. Tiež dá šancu projektom v oblasti revitalizácie verejných priestorov či tým, ktoré chcú budovať komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore,” priblížila Lehotská.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú občianske združenia, neziskové organizácie, Slovenská rada rodičovských združení, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Prešovského kraja či vykonávajú tu svoju činnosť.

Výška dotácie na jednu žiadosť je stanovená na 10.000 eur. Záujemcovia majú na predloženie žiadosti rovnako čas do 19. februára. Projekty budú následne zverejnené 15. marca. O tri dni neskôr sa spustí hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31. marca. Výsledky budú známe do desiatich dní,” dodala Lehotská.

Všetky informácie o dotačných programoch nájdu záujemcovia na webe samosprávy www.psk.sk v záložke Výzvy, granty a dotácie.