Regióny Prešov

Prešovskí krajskí poslanci budú opäť rokovať online. Témou bude aj úprava rozpočtu

Ilustračná foto. Zdroj: iStock

PREŠOV – Poslanci prešovského krajského zastupiteľstva sa budú v pondelok (15. 2.) zaoberať úpravou rozpočtu, majetkovým podielom PSK vo Futbal Tatran Aréne a ďalšími pripravovanými investičnými akciami. Ako informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK, pre pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu s ochorením COVID-19 budú poslanci na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí rokovať opäť online. Na programe majú celkovo 36 bodov.

 

Heilová priblížila, že krajskí poslanci budú rokovať aj o zmene v sieti škôl a školských zariadení, taktiež o zmene v poskytovaní dotácií vo Výzve Mikroprogram PSK a Výzve Predsedu PSK. Zaoberať sa budú aj návrhom rozdelenia finančného príspevku pre subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja.

„Medzi ďalšími dôležitými bodmi je aj financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail, akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions, ale aj pripravované investičné akcie v kultúre, školstve, sociálnej oblasti a doprave,“ uviedla Heilová.

Ako ďalej ozrejmila, obnovou by mala prejsť Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, multifunkčná budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, nová budova Divadla Jonáša Záborského v Prešove, sídlo Športovej školy na Kukučínovej v Poprade, ale aj internát SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účely dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, či severovýchodná hradba a tretie nádvorie Ľubovnianskeho hradu. V oblasti dopravy sa počíta s rekonštrukciou viacerých ciest a mostov, ktoré sú v zlom stave.