Regióny Prešov Kežmarok

Pre zlý technický stav kežmarského mosta platí mimoriadna situácia. Problémom sú obchádzkové trasy

Zdroj: FB / Mesto Kežmarok - oficiálna stránka

KEŽMAROK – V Kežmarku vyhlásili mimoriadnu situáciu, dôvodom je zlý stav mosta na hlavnom ťahu cez mesto. V súčasnosti sa hľadajú možnosti obchádzkovej trasy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová s tým, že kritická situácia bola vyhlásená v utorok (17. 12.) popoludní.

Pre nákladnú dopravu navrhnú niekoľko obchádzkových trás. Dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie je veľmi zlý technický stav mosta cez rieku Poprad na hlavnej ceste I/66 medzi predajňami na ulici Toporcerova. Ten je v správe Slovenskej správy ciest (SSC), cez mostný objekt je povolené prechádzať vozidlám len do hmotnosti päť ton. „Vlastník mostného objektu SSC počas doby mimoriadnej situácie vykoná opatrenia na odklonenie dopravy v inkriminovanom úseku na nevyhnutné zamedzenie prípadného ohrozenia zdravia, života a majetku osôb. Ďalej vykoná nevyhnutné práce na príprave a realizácii odstránenia zlého stavebno-technického stavu mosta a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na štátnej ceste I/66,“ uvádza sa v dokumente o vyhlásení mimoriadnej situácie.

Okrem toho vlastník pripraví a zrealizuje rekonštrukciu mosta, aby vyhovoval požiadavkám dopravy na štátnej ceste I. triedy. Do doby rekonštrukcie musí prijať opatrenia na odklonenie tranzitnej dopravy a zabezpečenie obslužnej dopravy dotknutého územia, kde je vysoká koncentrácia priemyslu a služieb v rámci mesta Kežmarok. „Obmedzenia v plynulosti cestnej premávky na dvoch mostných objektoch výrazne zasiahli do života ľudí, obmedzili chod niektorých právnických osôb. Situácia môže ohroziť aj zdravie či majetok občanov,“ zdôraznil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

V zlom stave je aj druhý most

Situáciu musia podľa neho čím skôr vyriešiť obchádzkové trasy, ktoré SSC pripravuje a oficiálne vyznačí čo najskôr. Jedna by mala viesť cez Spišskú Belú a Vysoké Tatry, tá druhá až cez Prešov. Obchádzkovú trasu cez mestský most na ulici Nižná brána nie je možné využiť, pretože aj ten je v zlom technickom stave a prechádzať cez neho môžu len vozidlá do 11 ton.

Ďalším krokom bude výstavba nového dočasného premostenia. Podľa slov zástupcu vlastníka mostného objektu by sa tak malo udiať do konca marca budúceho roka. Na základe mimoriadnej situácie by mala byť v rýchlejšom režime zabezpečená aj rekonštrukcia hlavného mosta cez štátnu cestu I/66. Keďže situácia presahuje Kežmarský okres a zasahuje do ďalších, vedenie mesta chce iniciovať zvolanie Bezpečnostnej rady Prešovského kraja.