Regióny Prešov Poprad

Pre výskyt medveďa zasahoval krízový štáb: Vo Svite došlo aj k stretu šelmy s človekom!

Ilustračná foto. Medveď. Zdroj: TASR/AP

SVIT – Pre výskyt medveďa zasadal vo Svite pod Tatrami krízový štáb. Informovalo o tom mesto na webovej stránke. Šelmu najprv spozorovali v pondelok (22. 4.) okolo 16.00 h na cyklistickom chodníku na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova. Neskôr po 20.00 h dokonca došlo k stretu medveďa s človekom v lokalite pri mestskom cintoríne.

“Dotyčnej osobe sa podarilo preliezť plot cintorína a z toho dôvodu nedošlo k priamemu kontaktu a zraneniu osoby. Zatiaľ posledný výskyt medveďa bol spozorovaný v utorok okolo 6.00 h na Jilemnického ulici v lokalite Zenit, kde bola videná medvedica s dvoma mladými,” informovala samospráva.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu výskytu medveďa hnedého v oblasti cyklochodníka Svit – Poprad tak v utorok zasadal krízový štáb mesta Svit za účasti vedúceho Zásahového tímu sever Jozefa Zimu, primátorky Dáše Vojsovičovej, ďalších zástupcov mesta, technických služieb a polície. Samospráva zároveň požiadala Okresný úrad Poprad odbor životného prostredia o výnimku pre elimináciu medveďa hnedého.

O situácii radnica informovala aj okolité firmy a prevádzky

“Na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti vydal krízový štáb mesta Svit opatrenia, ktoré zahŕňajú osadenie výstražných a upozorňujúcich tabuliek na výskyt medveďa na hranici intravilánu mesta, najmä v blízkosti cyklistického chodníka a vstupov do lesa. Zásahový tím pre medveďa hnedého – sever vykonáva interný monitoring, v prípade potreby vykonajú aj krajné opatrenia – odstrel synantropných jedincov,” dodáva mesto.

Radnica zároveň požiadala najbližšie poľovnícke združenia o zrušenie vnadísk pre diviaky. O súčasnej situácii tiež informovala firmy a prevádzky v blízkosti cyklistického chodníka. Obyvateľov upozorňuje na správne nakladanie s komunálnym odpadom a bioodpadom, nakoľko nezabezpečené a ľahko dostupné odpadky, obsahujúce zvyšky jedla, predstavujú pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. “Vyzývame občanov, aby zvážili zdržiavanie sa v blízkosti zverejnených lokalít a boli maximálne opatrní. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby upozornili aj svojich starších rodinných príslušníkov, ktorí nemajú možnosť vyhľadávania si informácií na internete, o výskyte medveďov v spomínanej lokalite,” uzatvára mesto.