Regióny Prešov Poprad

Poprad pripravuje výstavbu jednoposchodových parkovísk. Parkovacie plochy vybudujú v štyroch problematických lokalitách

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

POPRAD – V Poprade pripravujú výstavbu jednoposchodových parkovísk. Vzniknúť by mali na existujúcich parkovacích plochách, aby sa zachovala zeleň. Mesto rieši nadzemné parkovanie v štyroch lokalitách. Pilotný projekt za blokom Antimón už smeruje k realizácii, obyvatelia túto výstavbu na Juhu II vlani aj odhlasovali. Zástupcovia mesta sa už stretli aj s obyvateľmi v ďalšej lokalite, na Ulici mládeže, aby im predstavili možnosti výstavby parkoviska.

 

„Celá stavba je už v procese posudzovania. Zahŕňa aj rekonštrukciu existujúcich parkovacích miest a celkový náklad je rozpočtovaný na 850 tisíc eur,“ priblížila vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková. Rovnakú šancu na riešenie problematického parkovania majú aj obyvatelia sídliska Juh III. Tí už pred pár rokmi petíciou zastavili zámer postaviť na Rastislavovej ulici parkovací dom. Tentokrát v ich prípade nejde o masívnu stavbu, ale tiež o vytvorenie jednej parkovacej plochy nad existujúcim parkoviskom. K Rastislavovej ulici pribudla ďalšia lokalita, pri bytovom dome Slnečnica na Novomeského ulici. „Vytipovali sme dve lokality na sídlisku Juh III a myslím si, že sme obyvateľom dostatočne a zrozumiteľne vysvetlili, o čo mestu ide a je len na nich, ako sa rozhodnú, či jednoposchodové parkovisko chcú vo svojom okolí, alebo nie, “ uviedol primátor Anton Danko, ktorý už o zámeroch mesta diskutoval s Popradčanmi.

Výstavbou jednoposchodových parkovísk na už existujúcich parkovacích plochách podľa samosprávy zároveň nedôjde k úbytku zelene a súčasne mesto pri ich budovaní bude reagovať aj na trendy v elektromobilite. „V tomto prípade existujú len dve možnosti, buď by to bolo parkovisko pod zemou, alebo tak, ako to chceme my, nad zemou. Je to lacnejšie, ako by sme šli do podzemia,“ vysvetlil primátor. Všetci obyvatelia, ktorí bývajú v dotyku s budúcim jednoposchodovým parkoviskom, sa môžu rozhodnúť hlasovaním. Ak sa súhlasne vyjadrí nadpolovičná väčšina z dotknutých bytov, stavba sa zrealizuje. Ak nie, mesto bude hľadať inú, vhodnú lokalitu.

Vypracovanie hlukovej štúdie

Projektant už ukončenej projektovej dokumentácie za blokom Antimón Igor Piatnica vysvetlil, že nad existujúcou plochou navrhujú strechu, ktorá sa bude využívať pre ďalšie parkovacie státie. Horná časť bude obklopená parapetnými panelmi pre bezpečnosť. „Museli sme vypracovať hlukovú štúdiu, ktorá dopadla dobre. Taktiež sme robili svetlo-technickú štúdiu zaťaženia okolitých bytov, hlavne na výjazdovej rampe, aby auto neosvetľovalo obytné miestnosti. Preto sme navrhli svetelné zábrany,“ dodal Piatnica.

Z diskusie s obyvateľmi vyplynuli aj podnety, ktoré sa týkajú rezidenčného parkovania. „Nastal čas, kedy sa musíme zaoberať aj touto otázkou. V súčasnosti pracujeme na zmapovaní počtu parkovacích miest, bytov a áut v jednotlivých lokalitách a pravdepodobne bude nevyhnutné pristúpiť k obmedzeniu parkovania tým, ktorí vlastnia viac áut,“ uviedol primátor.