Regióny Bratislava Prešov Poprad

Pitva a patológia v Poprade skončili. V nemocnici chýba špecializovaný zdravotný personál

Súdno-lekárske a patologicko-anatomické pracovisko. ZDROJ: TASR

POPRAD – Pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie v Poprade sa má pre dlhodobo chýbajúci personál zrušiť. Avizuje to Ministerstvo zdravotníctva, ktoré tak reaguje na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten ozrejmil, že pretrvával problém aj s obsadením pracovnej pozície lekára so špecializáciou zo súdneho lekárstva.

 

Zrušenie pracoviska považuje úrad za racionálny krok. “Uvedený stav neumožňuje z dlhodobého hľadiska zabezpečiť prevádzku pracoviska bez obmedzení a priniesť náležitý rozvoj prevádzky,” doplnil. Zároveň deklaroval, že o iných zmenách v sieti pracovísk sa neuvažuje. “Priebežne sa vyhodnocujú výstupy z jednotlivých pracovísk vrátane plnenia krátkodobých a dlhodobých cieľov,” skonštatoval. Systém vykonávania pitiev podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou celkovo funguje bez zásadnejších nedostatkov.

Úrad v súčasnosti prevádzkuje osem pracovísk súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Zabezpečuje sa v nich napríklad výkon prehliadok mŕtvych, pitiev a laboratórnych vyšetrovacích metód, akými sú histológia, toxikológia či serológia. Lekári súdneho lekárstva a patologickej anatómie pracovísk vykonávajú okrem iného prehliadky mŕtvych tiel v teréne či takzvané súdne pitvy. Najväčším problémom danej oblasti je podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nedostatočné financovanie a s tým súvisiace zaostávanie v modernizácii pracovísk a mzdovom ohodnotení zamestnancov.