Regióny Prešov

Ochranári realizujú prekládky bocianích hniezd, ľuďom to neodporúčajú

Zdroj: FB / Základná organizácia SZOPK v Prievidzi

PREŠOV – Manipulovať s bocianími hniezdami môžu primárne iba ochranári. V uplynulom období, keď sú bociany v teplejších krajinách, sa venovali údržbe jednotlivých hniezd, prípadne ich prekládke najmä z elektrických sietí. Ako pre TASR povedala Marta Hrešová zo Štátnej ochrany prírody SR – Regionálneho centra ochrany prírody Prešov, bociany si najčastejšie stavajú svoje hniezda na spomenutých elektrických stĺpoch.

“Sú pre ne dobre viditeľné a majú dobrý rozhľad do okolia. Neprekáža im ani to, že v okolí bývajú ľudia. Cítia sa tam bezpečne. Sú však nebezpečné hlavne pre mladé bociany, keď sa učia lietať, lebo veľakrát narazia do drôtov a môžu sa poraniť, alebo väčšina takýchto nárazov sa končí pre ne smrteľne. Pri nárazoch sa veľakrát stáva, že dôjde aj ku skratu a k výpadku elektrického prúdu,” povedala Hrešová.

Podľa jej slov pri manipulácii s hniezdami spolupracujú s Východoslovenskou distribučnou, a. s. Ľudia by ich svojvoľne prekladať alebo ničiť nemali.

“Bocian je chránený živočích, to znamená, že akákoľvek manipulácia, či už s chráneným živočíchom, alebo s miestom jeho výskytu, teda aj s hniezdom, je zakázaná. Je možná len na základe výnimky, a teda bežní obyvatelia by nemali zasahovať do takýchto hniezd, lebo porušujú zákon. V prípade, ak je nejaký problém, tak, samozrejme, ako prví sme my, teda štátna ochrana prírody,” vysvetlila Hrešová.

Zaujímavosťou poslednej hniezdnej sezóny u bocianov bola podľa jej slov prekládka bocianieho hniezda aj so samotnými mláďatami v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie.

“Bocianí pár opakovane staval hniezdo na stĺpe elektrického vedenia, kde to preň nebolo bezpečné a neprijal náhradnú hniezdnu podložku. Počas hniezdnej sezóny, zhruba začiatkom júna, sa preložilo celé hniezdo aj s mláďatami. Staré hniezdo sa zbúralo,” povedala Hrešová s tým, že prekládky hniezd sa realizujú mimo hniezdnej sezóny, keď tu bociany nie sú, čiže od začiatku septembra do polovice marca.

Ročne sa v pôsobnosti Regionálneho centra ochrany prírody Prešov preloží v priemere osem až desať hniezd.