Regióny Prešov

Obnova a asfaltovanie plôch v centre si vyžiada dopravné obmedzenia

Ilustračné. Na moste pri Badíne rátajte s dopravnými obmedzeniami. ZDROJ: ndsas.sk

LEVOČA – V Levoči tento týždeň začínajú s rekonštrukciou a asfaltovaním lokality v centre mesta. Radnica na sociálnej sieti informovala, že práce sa dotknú severozápadnej časti Námestia Majstra Pavla v úseku od križovania Košickej a Ružovej ulice po budovu pošty, Sirotínskej ulice od križovatky s Mäsiarskou ulicou až po Špitálsku ulicu a aj Gymnaziálneho priechodu. V tejto súvislosti sa treba pripraviť aj na dopravné obmedzenia.

“Od štvrtka 25. apríla od 20.00 h až do piatka 26. apríla do 18.00 h bude uzatvorená severozápadná časť námestia v úseku od križovania s Košickou ulicou po poštu. Nebude tam možné ani parkovať vozidlá, tie by totiž znemožnili frézovanie a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu,” uvádza samospráva a vyzýva obyvateľov i návštevníkov, aby na parkovanie využili záchytné parkoviská v hradbových priekopách. Obchádzková trasa je v tomto prípade vedená po Ružovej, Vetrovej, Uholnej a Kláštorskej ulici. Mestská hromadná doprava bude premávať bez obmedzení a povolia aj zásobovanie miestnych prevádzok. Juhovýchodná časť námestia bude dopravne prístupná z Vysokej ulice.

“V piatok bude uzatvorený Gymnaziálny priechod a aj Sirotínska ulica z dôvodu frézovania asfaltového krytu vozovky. V pondelok 29. apríla bude Sirotínska ulica úplne uzatvorená z dôvodu jej kompletnej rekonštrukcie spočívajúcej vo výmene konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov s asfaltovým krytom, výmene obrubníkov a doplnení líniového odvodňovacieho žľabu,” dodáva mesto.

V nasledujúcich dňoch budú realizovať aj práce súvisiace s lokálnou výmenou obrubníkov, výškovou úpravou poklopov inžinierskych sietí, dažďových vpustí a obrubníkov. Tie však budú prebiehať za stálej dopravy s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Počas asfaltovania však budú Námestie Majstra Pavla a Gymnaziálny priechod opätovne uzatvorené. O presnom termíne obmedzenia bude radnica včas informovať na sociálnych sieťach a webovej stránke. Zároveň žiada verejnosť a účastníkov cestnej premávky o zhovievavosť a súčinnosť pri realizácii prác a rešpektovanie dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa.