Nové workoutové ihriská už slúžia verejnosti. Park aktivít má rozlohu 150 štvorcových metrov

SNINA – Dve nové workoutové ihriská pre športové aktivity v exteriéri už v meste Snina slúžia verejnosti. O slávnostnom otvorení športoviska v Topoľovej aleji na ceste k rekreačnej oblasti Sninské rybníky a Parku aktivít v blízkosti mestskej plavárne informovala samospráva na svojej internetovej stránke.

 

V Parku aktivít s rozlohou približne 150 štvorcových metrov, ktorého výstavba si vyžiadala náklady vo výške viac ako 77 000 eur, sú umiestnené špeciálne cvičiace prvky na ploche s povrchom z gumenej dlažby, aby ho mohli využívať aj imobilní športovci. Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie prístupových komunikácií z vodopriepustnej zámkovej dlažby, osvetlenia ihriska a tiež osadenie parkových lavičiek, košov na triedený odpad a súboru stojanov na bicykle. Samospráva získala na Park aktivít finančný príspevok vo výške 40 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji sa nachádza v lokalite s vysokou návštevnosťou domácich aj turistov. Pozostáva z certifikovanej oceľovej street workout zostavy na dopadovej ploche s rozmermi desať krát 15 metrov tvorenej vrstvou praného riečneho štrku. Súčasťou projektu bolo i osadenie mestského mobiliára. „Projekt vybudovania workoutového ihriska v Topoľovej aleji bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, program Výzva pre región 2021 sumou 20 300 eur,“ doplnilo mesto. Celkové náklady na výstavbu tohto športoviska predstavovali takmer 40 500 eur.

Viac o téme: aktivita, cvičenie, ihrisko, Snina, workout

Súvisiace články