Nocľaháreň Gréckokatolíckej charity má nové priestory. Jej kapacita sa zvýšila

PREŠOV – V areáli sociálnych služieb krízovej intervencie v Prešove v stredu slávnostne odovzdali do užívania nové priestory nocľahárne. Zariadenie bude niesť aj nový názov – Dom sv. Jána Milostivého. Povedala to manažérka práce s verejnosťou Gréckokatolíckej charity Prešov Veronika Futejová s tým, že výstavbu sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore nadácie Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a tiež mesta Prešov.

 

„V areáli na ulici Pod táborom tak od januára budú môcť naši klienti využívať služby nocľahárne v nových dôstojných podmienkach,“ uviedla Futejová. Kapacita zariadenia sa z pôvodných 22 zvýšila na 32 ľudí. Náklady na výstavbu sú vo výške viac ako 122 000 eur, pričom krajská dotácia je na úrovni 50 000 eur a mesto Prešov prispelo sumou 35 000 eur. Zvyšok dofinancovala Gréckokatolícka charita Prešov zo svojich zdrojov.

V areáli poskytujú ambulantné, terénne a pobytové sociálne služby pre ľudí bez domova. Vďaka službám nocľahárne môžu ľudia v ťažkej živ otnej situácii a bez prístrešia jednorazovo prenocovať alebo dočasne bývať. Cieľom je zlepšiť kvalitu ich života. Prijímateľom sa snažia uľahčiť kontakt so sociálnym prostredím a podporiť ich začlenenie do spoločnosti a tiež rozvíjať ich pracovné zručnosti. Činnosť pobytových služieb je vzájomne prepojená aj s ambulantnými a terénnymi službami.

„V posledných rokoch sme zaznamenali stúpajúci trend počtu ľudí bez domova, aj pre nás je toto zvýšenie kapacity prínosné,“ skonštatovala Futejová. Nocľaháreň bola doposiaľ súčasťou jedného objektu spolu s útulkom.

Riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček počas otvorenia povedal, že v prepojení na Nízkoprahové denné centrum Prešov tak 24-hodinovú starostlivosť o ľudí na ulici posunú o stupeň vyššie. „Vytvoríme im podmienky na uspokojenie základných potrieb, ako strecha nad hlavou, teplé jedlo, osobná hygiena, ošatenie a, samozrejme, blízkosť človeka,“ zdôraznil Valiček. V ďalšom období sa pokúsia zrekonštruovať hygienické zariadenie v spoločnom objekte, vchod pre útulok, ktorý je súčasťou areálu, a dobudovať oplotenie či postaviť besiedku.

 

Viac o téme: Gréckokatolícka charita Prešov, kapacita, nocľaháreň, priestory

Súvisiace články