Regióny Prešov Poprad

Na rieke Belá a jej prítokoch sa uskutočnila obhliadka migračných bariér

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Milan Kapusta

VYSOKÉ TATRY – Na rieke Belá a jej prítokoch vo Vysokých Tatrách sa uskutočnila obhliadka migračných bariér. Diskutovalo sa o možnostiach spriechodnenia bariér a zlepšení spájaní rieky s prítokmi. Ich prepojenie má veľký význam v čase rozmnožovacej migrácie rýb. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe s tým, že každé potenciálne spriechodnenie sa musí detailne preskúmať a naplánovať.

“Na slovenských riekach aj v potokoch sa nachádza množstvo zastaraných bariér, ktoré už neplnia svoju funkciu a často sú aj v zlom technickom stave. Ich spriechodnením či odstránením možno dosiahnuť nielen vyššiu kvalitu vody, ale aj celkovo zlepšiť životné podmienky pôvodných druhov rýb a iných vodných živočíchov,” uviedli ochranári. Má podľa nich zmysel zaoberať sa aj malými prekážkami, ktoré boli umelo vytvorené napríklad na prítokoch riek.

ŠOP vysvetľuje, že je potrebné, aby boli prítoky veľkých riek priechodné, pretože slúžia ako náhradné biotopy pre rozmnožovanie rýb a tiež ako útočisko pred silným prúdom. Zároveň sú dôležité v prípade ekologickej katastrofy, ako je napríklad otrava na rieke. Ryby sa pri zmene kvality vody môžu schovať práve do prítokov, priblížili ochranári. “Čo sa týka znečistenia riek, nemusíme ísť ďaleko do minulosti – posledná veľká otrava na rieke Hron nastala v roku 2021 a na rieke Slaná v roku 2022. V oboch prípadoch hrali dôležitú úlohu pri spätnej rekolonizácii rybej populácie okrem riečnych ramien aj spriechodnené bariéry, či už na hlavnom toku alebo prítokoch,” skonštatovali. Obhliadka migračných bariér sa uskutočnila v rámci projektu Life Living Rivers za účasti všetkých projektových partnerov.