Regióny Prešov

Most je v havarijnom stave. Musia ho podopierať

Most je v havarijnom stave. Ilustračné foto: ZDROJ: teraz.sk

POPRAD – Už týždeň sa stavbári v Poprade snažia podoprieť most nad štátnou cestou I/66 na Uliciach L. Svobodu a Suchoňova. Ide o nevyhnutný a bezodkladný zákrok, keďže na základe diagnostiky je aktuálne stavebno-technický stav mostného objektu klasifikovaný ako havarijný. Vedúca odboru výstavby na tamojšom Mestskom úrade Kristína Horáková uviedla, že podopretím sa odstráni výlučne jestvujúci havarijný stav.

 

“Stavba rieši samotné podopretie konzolových častí mostných pilierov po celej dĺžke konzol realizovaním nových pilierov hlbinným zakladaním na mikropilótach s čiastočným využitím existujúceho základu s rozšírením prierezu v hlave pilierov,” vysvetlila Horáková. Cena stavby vychádza zhruba na 143 000 eur a ukončená by mala byť v prípade priaznivých teplotných podmienok do 30 dní.

Na predmetnom moste došlo ešte minulý rok k zmene organizácie dopravy, čím sa zamedzil vjazd vozidlám nad 19 ton a zároveň sa zúžili jazdné pruhy sústredením dopravy do strednej časti objektu. Komplexná sanácia mosta bude riešená podľa odporúčania diagnostiky v období nasledujúcich piatich rokov. Mostný objekt spája dve popradské sídliská a patrí medzi najvyťaženejšie v meste.