Regióny Prešov

Mesto zmodernizovalo kultúrne stredisko za vyše 217.000 eur

peniaze
Ilustračné foto | ZDROJ: Pixabay

STROPKOV – Mesto Stropkov v uplynulých dňoch ukončilo projekt modernizácie technologického vybavenia kultúrneho strediska v Stropkove. Vďaka nemu získala samospráva interiérové vybavenie i techniku za vyše 217.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.

“Tunajšie kultúrne stredisko je najnavštevovanejším kultúrnym zariadením v širokom okolí. Môžem skonštatovať, že vďaka jeho komplexnej rekonštrukcii spred ôsmich rokov je to kvalitne vybavený multifunkčný kultúrny stánok, no napriek tomu bolo nevyhnutné modernizovať i doplniť niektoré jeho technické a interiérové prvky,” vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Cieľom projektu bola podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho strediska, predovšetkým vďaka investíciám do modernizácie jeho materiálno-technického a technologického vybavenia. Výzva ministerstva kultúry vyhlásená v čase vrcholiacej pandémie bola podľa Nováka zameraná aj na zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych zariadení na Slovensku. V Stropkove preto zahrnuli do projektu aj merače telesnej teploty s dezinfekciou, fogátor, germicídne žiariče a dezinfekčné zariadenia.

“Okrem toho sme zakúpili laserový projektor využívaný na filmovú projekciu. Našou ambíciou je tiež organizácia kreatívnych kurzov, keďže z projektu sme kúpili tkáčske krosná, hrnčiarsky kruh, šijací stroj či vypaľovaciu pec na keramiku. Tanečníci isto ocenia nový tanečný povrch v divadelnej sále, takzvaný baletizol, ktorý z podlahy vytvára veľmi pohodlné miesto pre tanečníkov či divadelníkov,” dodal primátor.

Kultúrne stredisko tiež doplnili novým interiérovým vybavením, scénickým osvetlením, modernizovali ozvučenie, javiskovú techniku a vynovili zariadenie v zvukovej miestnosti. Pre zvýšenie komfortu návštevníkov i účinkujúcich doplnili chladenie do jestvujúcej vzduchotechniky.

“Investície do nových zariadení zlepšili funkčnosť jednotlivých miestností a zvýšili hygienické štandardy našej kultúrnej inštitúcie. Jedným z cieľov bolo totiž lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii ochorenia COVID-19 v budúcnosti a zároveň zlepšiť postavenie kultúrneho strediska, ktoré v dôsledku pandémie nemohlo svoju činnosť vykonávať tak ako v minulosti. To sa nám vďaka projektu nepochybne podarilo,” skonštatoval vedúci odboru školstva a kultúry mestského úradu Tibor Kubička.

Celková výška investícií dosiahla 217.551,96 eura, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval 184.505,77 eura, zvyšok uhradilo mesto z vlastných zdrojov.

Projekt bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR.