Regióny Prešov

Mesto upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov

ZDROJ: TASR

PREŠOV –  Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov. Tých, ktorí ich bez povolenia umiestnili v meste, žiada, aby ich odstránili. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenka Šitárová, za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta hrozí pokuta.

“V zmysle zákona o pozemných komunikáciách, skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia, transparenty, reklamné, informačné a propagačné zariadenia ‘bannery’, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke,” povedala Šitárová.

Priestupkom je podľa nej aj neoprávnené umiestnenie reklám bez povolenia na zábradlí, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, rovnako v rozhľadových poliach a križovatkách, pričom fyzickej osobe možno uložiť pokutu do 660 eur a právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do výšky 33.190 eur. Zakázané je tiež umiestňovanie reklám bez povolenia na dopravných značkách či stĺpoch verejného osvetlenia.

“Reklamné stavby – bannery a plagáty – sa v meste môžu umiestňovať len na miestach na to určených, po schválení ich vlastníkom a odborom územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ Prešov a krajským pamiatkovým úradom v centrálnej mestskej zóne,” vysvetlila Šitárová a doplnila, že žiadajú všetkých, ktorí umiestňujú reklamu bez povolenia na rôznych zariadeniach, aby ju čo najskôr odstránili.

“Týka sa to aj doteraz inštalovaných aktuálnych plagátov a bannerov, ktoré boli umiestňované z dôvodu parlamentných volieb,” dodala Šitárová.