Regióny Prešov

Mesto ukončilo rekonštrukciu historického jubilárneho parku

Mesto ukončilo rekonštrukciu historického jubilárneho parku. ZDROJ. TASR

STROPKOV – V týchto dňoch ukončilo mesto Stropkov rekonštrukciu mestského “jubilárneho” parku. Symbolickou bodkou za jeho obnovou bola montáž rekonštruovaného oplotenia a inštalácia dvoch informačných tabúľ. Na jednej sa nachádzajú historické fotografie, textová časť obsahuje zaujímavé informácie o vzniku parku i jeho premenách počas 127 rokov existencie. Informoval o tom vedúci odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na tamojšom mestskom úrade Peter Novák. Náklady na obnovu, ktorá sa začala vlani, sa vyšplhali takmer na 193.000 eur.

 

V rámci rekonštrukcie sa odstránila stará zámková dlažba, celá plocha sa odvodnila a pribudla tam nová elektroinštalácia. Historický nádych dodala obnovenému parku nová maloformátová porfýrová dlažba, vymenili tiež osvetlenie, parkové lavičky, odpadkové koše a zreštaurovali oplotenie s motívom mestského erbu. Premeny parku dokumentujú nové tabule a prinášajú aj mnoho doteraz neznámych informácií.

Novák dodal, že na začiatku 20. storočia sídlila v prízemnej budove v parku meštianska škola, neskôr slúžila ako mestská knižnica. Pri jeho juhozápadnom nároží vyrástla v roku 1949 budova okresného národného výboru – neskôr v nej sídlilo gymnázium, v súčasnosti je tam úrad práce. Posledná rozsiahlejšia obnova parku bola v druhej polovici 90. rokov. Založenie parku sa datuje do roku 1896, keď sa v Stropkove 8. a 9. mája konali veľkomaďarské miléniové oslavy pri príležitosti tisícročnice vzniku Uhorského kráľovstva.

Aktuálnu rekonštrukciu realizoval mestský podnik Služba, bola financovaná z projektu Sekowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.