Regióny Prešov Stropkov

Mesto Stropkov zvýši kapacitu materskej školy v Bokši

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

STROPKOV – Zvýšiť kapacitu materskej školy (MŠ) v Bokši, mestskej časti Stropkova má za cieľ projekt, ktorý aktuálne realizuje radnica. Pribudne v nej 21 miest a dôjde tiež k zníženiu energetickej náročnosti objektu. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

 

V súčasnosti sú v meste dve MŠ, konkrétne MŠ na ulici Matice slovenskej a MŠ na ulici A. Hlinku, z ktorých každá má aj svoje elokované pracovisko. Spolu navštevuje predškolské zariadenia v meste 330 detí, pričom detí v predškolskom veku s trvalým pobytom v Stropkove je v tomto školskom roku 411. “Okrem toho evidujeme aj veľký záujem o škôlky z okolitých obcí, najmä z tých, ktoré nemajú vlastnú škôlku, alebo je tamojšia škôlka plná. V súčasnosti máme v škôlkach približne 20 percent detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v Stropkove. V školskom roku 2022/2023 bolo vydaných 36 rozhodnutí o neprijatí detí do škôlky z dôvodu nedostatočných kapacít,” vysvetlil Novák. Bolo to podľa neho jedným z hlavných dôvodov, prečo sa mesto v minulom roku zapojilo do výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl financovanej z mechanizmu plánu obnovy a odolnosti.

 

MŠ na ulici Matice slovenskej, ktorá zastrešuje elokovanú triedu v mestskej časti Bokša, má v súčasnosti sedem tried. “V MŠ Bokša je jedna trieda s 23 deťmi. Vďaka projektu vybudujeme prístavbu v rozlohe 77 štvorcových metrov, kde bude vytvorená nová trieda so šatňou a sociálnym zariadením. Dôjde tiež k zmene dispozičného riešenia v existujúcej časti budovy s následným zateplením celej budovy. Po ukončení projektu zvýšime kapacitu škôlky o 21 miest. Stavebnými úpravami a znížením energetickej náročnosti objektu ušetríme vyše 67 percent ročnej spotreby primárnej energie. Na novej prístavbe je navrhnutá plochá, vegetačná (zelená) strecha,” uviedol Novák. Celkový rozpočet projektu je takmer 360.000 eur, z toho stavebné práce predstavujú 309.000 eur, zvyšok tvoria náklady na interiérové vybavenie, hračky a didaktické pomôcky, vybavenie výdajne jedla a personálne zabezpečenie projektu. Stavenisko zhotoviteľovi odovzdali začiatkom marca a termín výstavby je stanovený na päť mesiacov. Novovybudovanú triedu v Bokši plánuje mesto uviesť v nasledujúcom školskom roku.