Regióny Prešov

Mesto Prešov uhradí firme len oprávnené náklady na práce po výbuchu plynu

PREŠOV – Mesto Prešov pristúpi k úhrade nákladov spojených so záchrannými prácami po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo v decembri minulého roka. Faktúru od spoločnosti, ktorá vykonávala záchranné práce, radnica preplatí len do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity v Žiline. Vedenie mesta to oznámilo na utorkovej tlačovej konferencii.

 

“Znalecký posudok je na sumu 781.029,08 eura. Je to suma, ktorú mesto vyplatí spoločnosti Matijka, lebo to máme podložené, myslím si, že najrenomovanejším znaleckým ústavom, ktorý na Slovensku máme a táto suma je nespochybniteľná. Boli firmy, ktoré tvrdili, že by to vedeli urobiť podstatne lacnejšie, tak máme to čierne na bielom, že lacnejšie sa to urobiť nedalo,” uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová. Znalecký ústav podľa radnice konštatoval, že jednotkové ceny spoločnosti Matijka sú nižšie o 3,1 percenta až 25,7 percenta, ako sú jednotkové ceny rovnakých položiek v cenníku spoločnosti Cenekon za druhý polrok 2019.

Ako ďalej povedala Turčanová, spoločnosť vystavila mestu prvú faktúru v trochu vyššej sume. Radnica ju prechádzala s právnikom. “Jeho stanovisko je, že rozdiel v cene bol spôsobený nesprávnym rozpočtárskym postupom. Nevznikol vo faktickom skutkovom nevyhotovení prác alebo v zlých množstvách, ale v nesprávnom zaradení vykonaných prác, to znamená v názve položiek, ako boli zaradené,” skonštatovala Turčanová. Spoločnosť doručila mestu dve faktúry súvisiace so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici v celkovej výške 1.018.481,98 eura. Prvú faktúru v sume 803.405,49 eura a druhú faktúru v sume 215.076,49 eura, ktorú radnica firme vrátila. Mesto Prešov však firme uhradí v zmysle záverov znaleckého posudku iba spomenutú sumu a zostatok vo výške 237.452,90 eur neuznáva.

“Má to v rukách taktiež môj právnik. Viem, že mesto s ním v utorok (3. 8.) prostredníctvom e-mailu komunikovalo. Nateraz by som sa k tomu tak vyjadril, keďže je to veľmi horúca informácia,” povedal majiteľ firmy Peter Matijka. Prednostka mestského úradu Alexandra Chapčáková potvrdila, že prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). “Sme plne súčinní a predložili sme všetky požadované doklady. Teraz sa k týmto podkladom pridá ešte aj znalecký posudok. Postupovali sme so zákonom o civilnej ochrane. Mali sme mimoriadnu situáciu. Bez domova bolo viac ako 500 ľudí z okolitých bytov. Nechajme to na ukončenie vyšetrovania NAKA, nepredbiehajme,” povedala Chapčáková na margo toho, že mesto údajne nemalo právny titul na poverenie spomenutej firmy na vykonanie búracích prác a odvoz sutín.

Mesto doteraz zaplatilo za vykonané záchranné práce súvisiace s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti zo 6. decembra 2019 spolu viac ako 470.000 eur. Suma zahŕňa úhrady pre všetky zúčastnené firmy vrátane úhrady 250.000 eur pre firmu Matijka.