Regióny Prešov

Mesto Prešov schválilo rozšírenie spoplatneného parkovania na dve zóny

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PREŠOV – Zavedenie systému regulovaného parkovania v Prešove v dvoch zónach schválilo v stredu mestské zastupiteľstvo. Od 1. januára 2021 tak k spoplatneným parkovacím miestam v súčasnej centrálnej mestskej zóne pribudnú ďalšie regulované parkovacie plochy.

 

Centrálna mestská zóna sa zmení na zónu číslo 1 a pribudne k nej zóna číslo 2 v lokalite Táborisko. Spolu v nich podľa radnice bude k dispozícii 1127 parkovacích miest. Časť z nich bude vyhradená pre rezidentov, ktorí si budú môcť od decembra požiadať o vydanie novej parkovacej karty na mestskom úrade. Benefity tejto zmeny by mali podľa mesta pocítiť predovšetkým Prešovčania, ktorí majú na daných uliciach trvalý pobyt.

Parkovacie zóny budú ohraničené zvislými dopravnými značkami. Parkovanie bude možné len na vyznačených parkovacích miestach. Odstaviť vozidlo nebude možné na komunikácii, chodníku alebo na zeleni. Takéto konanie bude v zmysle zákona o cestnej premávke považované za priestupok a bude sankcionované. Systém regulovaného parkovania bude kontrolovať mestská polícia. Cieľom regulácie podľa radnice nie je výber parkovného, ale vytvorenie podmienok pre zabezpečenie zaparkovania minimálne jedného vozidla na byt pri bytových domoch v jednotlivých lokalitách mesta.

“Naším cieľom je v prvom rade vytvoriť prehľadný a účinný systém parkovania, ktorý doteraz v našom meste chýbal. Okrem toho chceme obmedziť cezpoľných vodičov, ktorí opakovane využívajú parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny a zaberajú tak miesto domácim obyvateľom, čiže rezidentom. Do zóny č. 1 a 2 sme preto zahrnuli aj niektoré lokality, kde sme predtým poplatky za parkovné nevyberali,” uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

V budúcom roku sa plánuje postupné zavedenie regulovaného parkovania v ďalších zónach, ktoré na to budú organizačne a materiálno-technicky pripravené. To znamená, že v nich bude vybudovaný dostatok parkovacích miest, ktoré budú vyznačené vodorovným dopravným značením, a tarifné pásma budú označené zvislými dopravnými značkami. Návrh vecného a časového harmonogramu zavádzania regulácie statickej dopravy na území mesta však poslanci z programu rokovania stiahli s tým, že sa ešte dopracuje.