Regióny Prešov Sabinov

Ľudia nechcú v obci Petrovany obaľovačku, chystajú protestné zhromaždenie

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

PETROVANY – Spoločnosť Vedos, s.r.o. z Rožkovian (okres Sabinov) plánuje postaviť v obci Petrovany (okres Prešov) obaľovaciu súpravu na výrobu asfaltových zmesí. Zámer na investíciu v odhadovanej hodnote 2,5 milióna eur predložila spoločnosť vlani v apríli na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Proti plánu výstavby sa však postavili ľudia z okolitých obcí. Dnes podvečer chystajú v obci Petrovany protestné zhromaždenie obyvateľov proti výstavbe obaľovne. Uskutoční sa v Petrovanoch o 18:00 pred miestnym zdravotným strediskom.

 

Plánovaný areál budúcej obaľovne je situovaný v priemyselnom parku v lokalite Hura v obci Petrovany, v ktorej sídli aj logistické centrum spoločnosti Vedos. Ako firma v zámere uviedla, výstavba a umiestnenie modernej obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí súvisí so zrýchleným tempom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Obaľovacia súprava totiž bude použitá na výstavbu, obnovu, prípadne rekonštrukcie a opravy ciest. Proti jej výstavbe sa ale postavili ľudia z okolitých obcí Záborské a Petrovany, ktorí proti zámeru spísali petíciu. „Je tam veľa problematických vecí. V prvom rade to, že hneď 190 metrov cez cestu je bytový dom so 16 bytmi, kde bývajú rodiny s deťmi, a pri obaľovačkách je odporúčaná vzdialenosť objektov 300 metrov. Chcú vraj postaviť múr, ale to je podľa nás hlúposť. Sú tam aj veľkosklady potravín a zdá sa nám veľmi divné, že by 30 metrov od týchto priestorov mohlo byť niečo, z čoho sa šíria mazľavé výpary,“ uviedol pre agentúru SITA hlavné dôvody nesúhlasu s výstavbou člen petičného výboru Peter Dlugoš.

Petičný výbor tiež tvrdí, že pri výrobe asfaltovej zmesi sú do ovzdušia uvoľňované viaceré jedovaté plyny s karcinogénnym účinkom. Zápach sa podľa Dlugoša šíri z podobných obaľovní do okolia až niekoľko kilometrov a v tomto prípade by mohol zasiahnuť aj mesto Prešov. „V okolí už navyše existuje viacero obaľovačiek – na Vydumanci, v Chminianskej Novej Vsi, Hanušovciach n/Topľou a Haniske, a ich kapacita nie je plne využitá,“ uviedol Dlugoš s tým, že ďalšia obaľovačka je podľa neho zbytočná.

800 podpisov

Pod petíciu zozbierali doposiaľ už viac ako 800 podpisov. Vyše 400 ich majú zo Záborského, kde občianska iniciatíva vznikla. „Žiadame, aby ministerstvo životného prostredia neschválilo EIA a nevydalo povolenie. Bojíme sa, že keď vydajú súhlasné stanovisko, tak Špecializovaný stavebný úrad stavbu povolí. Zároveň žiadame ministerstvo, aby sme boli braní ako dotknutá obec, lebo sme bližšie ako Petrovany,“ dodal Dlugoš s tým, že v blízkosti sú aj obce Dulová Ves, Kendice či lokality Tichá dolina a Vlčie doly.

Petíciou so 443 podpismi obyvateľov Petrovian sa už zaoberalo miestne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa postavilo proti zámeru spoločnosti. „Celá obaľovačka nie je v súlade s územným plánom. My v ňom máme ľahkú výrobu, ktorá nemá vplyv na zdravie ľudí a ochranné pásmo je do 50 metrov. Táto obaľovačka potrebuje ochranné pásmo 300 metrov. Navrhli v zámere nejaké opatrenia, ale nie sú postačujúce,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Petrovany Ján Lenko. Zároveň dodal, že posudok predložený na EIA neobsahuje súčet jestvujúceho a navrhovaného stavu jednotlivých škodlivých látok. „Keď si zoberieme hluk v okolí bytovky, ktorá je vzdialená 190 metrov od plánovanej činnosti, tak už teraz je tam hluk z diaľnice. Keď sa len o pol percenta zvýši, tak je vyšší ako norma. Na toto sa ohľad nebral. Ďalšia vec je prašnosť,“ upozornil starosta.

Rozpor s územným plánom pozemku

Obec pritom pôvodne s návrhom súhlasila. Podľa starostu však išlo zo strany obce len o územno-plánovaciu informáciu. „Prišiel budúci investor a pýtal sa, na čo sú pozemky určené podľa územného plánu. Oni sú určené na priemyselnú výrobu, ale ľahkú. Bolo tam napísané, že ak budú splnené všetky podmienky dotknutých orgánov, nebudeme mať voči tomu námietky. Základný nedostatok a rozpor je tam hneď s územným plánom,“ vysvetlil starosta. Zároveň zdôraznil, že v súčasnosti majú v obci schválený koncept nového územné plánu. „Navrhujeme tam stavebnú uzáveru. Aby sme predišli vplyvom, ktoré by bránili uplatniť nový územný plán v praxi,“ dodal.

Ako pre agentúru SITA reagoval konateľ spoločnosti Vedos. s.r.o. Michal Verešpej, ich zámer patrí do skupiny ľahkého priemyslu. Obavy nespokojných ľudí pritom podľa neho nie sú na mieste. Odmieta, že by obaľovňa vypúšťala akékoľvek škodlivé či karcinogénne látky. „Ak by to bolo tak, tak nám kompetentné úrady kladné stanovisko nedajú,“ zdôraznil Verešpej. Dodal, že použitá má byť moderná technológia z Rakúska. Prvú na Slovensku aktuálne zavádzajú v Pezinku. „Výroba asfaltu je zohrievanie kameňa. Staré technológie boli na 300 stupňov Celzia, pri novej technológii je nahrievaný na 175 až 180 stupňov. Z komína obaľovačka vypúšťa len plyn, ktorý spaľuje na zohrievanie kameňa. Z kotla nič iné nie je. Teda vypúšťať budeme to isté, čo vypúšťajú tí, ktorí topia plynom,“ vysvetlil Verešpej. Dodal, že na plynové spaľovanie funguje aj ich betonárka. Pripomenul, že aj pri jej výstavbe čelili kritike, v súčasnosti podľa Verešpeja s jej prevádzkou ľudia problém nemajú.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Spoločnosť podľa neho postupovala v súlade so zákonom a na EIA predložila potrebné materiály. S rozhodnutím o svojom zámere preto chce počkať na závery posudzovania. „O všetkom majú rozhodovať úrady, ktoré sú na to zriadené, a ľudia, ktorí sú na to kompetentní. Čakáme na stanovisko ministerstva životného prostredia a uvidíme, ako sa k tomu vyjadrí. Podľa toho budeme postupovať ďalej. Ak povedia, že to tu nemá byť, tak to tu nebude. Ale nemyslím si, že by o tom mali rozhodovať ľudia, ktorí sa tomu nerozumejú,“ uzavrel Verešpej.

„V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Výsledok nemožno predikovať. Vo všeobecnosti možno povedať, že tento proces je otvorený verejnosti, ktorá má možnosť každý zámer pripomienkovať. Či už prostredníctvom priamych pripomienok, alebo petície, či inými formami. Tie sú do procesu zahrnuté,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák. Zároveň potvrdil, že rezort petíciu obyvateľov proti výstavbe v Petrovanoch eviduje.

Spoločnosť Vedos, s.r.o vznikla v roku 2010. Zaoberá sa medzinárodnou nákladnou prepravou, skladovacími službami, servisom ťahačov a návesov a výrobou a predajom betónu. Zamestnáva vyše 150 ľudí. V obaľovni má vzniknúť šesť pracovných miest. Výrobná kapacita je podľa zámeru plánovaná na 160 ton asfaltovej zmesi za hodinu. Očakávaný ročný výkon je 80-tisíc ton, maximálna kapacita výroby je 140-tisíc ton.