Regióny Prešov Bardejov

Kružlov plánuje vybudovať dva bytové domy s celkovo 12 bytmi

Zdroj: Glob.sk / Dávid Duducz

KRUŽLOV– Obec Kružlov v Bardejovskom okrese chce postaviť dva bytové domy, každý so šiestimi bytmi. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

 

“Predmetom zákazky je vybudovanie bytových domov v obci Kružlov. Verejný obstarávateľ má vydané platné územné rozhodnutie, na základe ktorého uchádzač vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu a zabezpečí stavebné povolenie. Predmet zákazky pozostáva z realizácie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry,” spresňuje v oznámení obstarávateľ, obec Kružlov.

Výstavbu bude obec financovať z vlastných zdrojov a prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Trvanie zmluvy bude závisieť od ponuky uchádzača v rámci kritéria na vyhodnotenie ponúk, maximálne však 18 mesiacov.

Odhadovaná cena zákazky je 731 688,89 eura bez DPH. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 5. februára 2021.