Regióny Prešov

Kraj prispôsobuje študijné odbory trendu na trhu práce

Prešovský kraj ponúka na stredných školách množstvo zaujímavých odborov. ZDROJ: TASR

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj  prispôsobuje študijné odbory vo svojich stredných školách aktuálnemu trendu na trhu práce. Najväčší záujem očakáva o štúdium na gymnáziách a stredných priemyselných školách v Prešove a v Poprade. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

 

Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského najväčší záujem očakávajú o tieto stredné školy v krajskom meste a v Poprade, ale aj o vzdelávanie v stredných odborných školách pedagogických, zdravotníckych či umeleckých.

“Dlhodobo tiež registrujeme záujem o školy technického zamerania a perspektívnymi sú aj elektrotechnika, strojárstvo či stavebníctvo. Do popredia sa po stránke priestorovej i materiálnej dostáva naša nová Stredná športová škola v Poprade, ktorá je najmodernejšou športovou školou na Slovensku,” priblížil Majerský.

Aj v školskom roku 2023/2024 sa na stredných odborných školách krajskej samosprávy otvoria desiatky študijných, respektíve učebných odborov rôzneho zamerania. Prešovský samosprávny kraj svoju ponuku odborov každoročne prispôsobuje aktuálnemu trendu a trhu práce. Niektoré má v takzvanom experimentálnom overovaní. Patria k nim učebné a študijné odbory, ako napríklad technik či operátor spracovania plastov, vyučovaný na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

“Mnohé odbory sú jedinečné, keďže sú v ponuke štúdia iba na jednej škole v kraji. Je to napríklad študijný odbor klientsky manažér pošty v ponuke SOŠ v Kežmarku, učebný odbor mliekar a syrár či veterinárne zdravotníctvo a hygiena/hygienická a laboratórna služba na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku,” doplnil vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja Ján Furman.

Taktiež je to podľa jeho slov učebný odbor pivovarník a sladovník v SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, študijný odbor ochrana osôb a majetku v SOŠ na Sládkovičovej ulici v Snine, učebný odbor obuvník v Spojenej škole na Štefánikovej ulici v Bardejove, ako aj  fotograf alebo grafik tlačových médií v SOŠ služieb v Prešove.

V Prešovskom samosprávnom kraji majú stredné školy pre budúcich prvákov viac ako 5 100 miest, vybrať si môžu z ponuky 68 vzdelávacích inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Čas na podanie prihlášky na stredné školy je pre všetky odbory vzdelávania určený do 20. marca 2023. Prihlášku so zvoleným talentovým odborom na vzdelávanie v strednej športovej škole je však vzhľadom na overovanie športového výkonu potrebné zasielať v čo najskoršom termíne od ukončeného hodnotenia žiaka za prvý polrok.