Regióny Prešov Humenné

Humenné zabezpečí teplo aj počas veľkej modernizácie rozvodov tepla v meste

Ilustračné foto. Zdroj: Mestský úrad v Humennom.

HUMENNÉ – Mesto Humenné začalo s rozsiahlou modernizáciou svojich teplárenských rozvodov. Potrubia majú viac než 50 rokov. Na kontrolnom dni vo štvrtok zástupcovia samosprávy a zhotoviteľa potvrdili, že počas prác nebudú obyvateľom obmedzené dodávky tepla a teplej vody.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mesta, projekt zahŕňa výmenu viac ako 11 kilometrov potrubia a predstavuje hlavnú investičnú akciu mesta v tomto roku. Počas súčasnej sezóny zaznamenala Humenská energetická spoločnosť (HES) už 18 vážnych porúch, spôsobených zväčša skorodovaným potrubím, poškodenými kompenzátormi, ktoré zvyšovali náklady a znižovali komfort odberateľom.

“Zhotoviteľ nám maximálne vychádza v ústrety, práce sa kombinujú, skladajú, aby dopad na obyvateľov bol čo najmenší,” povedal Martin Lichman, konateľ mestskej spoločnosti HES, ktorá projekt realizuje.

Projekt je financovaný z Modernizačného fondu

“V minulosti sa rekonštrukcia potrubí dosť zanedbala, časté havárie podzemných horúcovodov nám spôsobovali značné finančné problémy. Tiež však obmedzovali obyvateľov mesta pri nútených odstávkach tepla a teplej vody,” uviedol primátor mesta Miloš Meričko s tým, že mesto plánuje pokračovať v modernizácií potrubí.

Výkopové práce sa začali na Hrnčiarskej ulici, na začiatku cyklochodníka od kruhovej križovatky Hrnčiarska – Štefánikova. Výkopy na Sídlisku II/A majú byť ukončené do konca 14. týždňa, pokračovať sa bude na opačnej strane železnice na medzigarážových priestoroch na Sídlisku III. “Aktuálne sú majitelia dotknutých garáží upovedomení vylepenými oznamami, po 15. apríli bude možný vstup len bez motorového vozidla. Cyklochodník na Hrnčiarskej ulici nebude zasiahnutý, rovnako sa potrubie ‘podvŕta’ aj pod železničnú trať,” upozornil Škuba.

Projekt, je financovaný z Modernizačného fondu, mal pôvodne odhadovanú hodnotu 6,8 milióna eur, verejnou súťažou sa cena znížila na 5,33 milióna eur. Spoluúčasť HES je vo výške 15 percent.