Gréckokatolícka charita otvorila v Prešove vzdelávacie centrum

PREŠOV – Gréckokatolícka charita Prešov vybudovala v areáli Domova nádeje – centra pre deti a rodiny na Jarkovej ulici v Prešove nové priestory, ktoré budú slúžiť aj ako vzdelávacie centrum na potreby Domova nádeje a charity. Informovala o tom manažérka práce s verejnosťou Gréckokatolíckej charity Prešov Veronika Futejová.

 

Ako priblížila, priestory Charitného vzdelávacieho centra sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej a materiálnej podpore partnerov a podporovateľov. Na výstavbe sa podieľali najmä zamestnanci a klienti spomenutého Domova nádeje v rámci nácviku pracovných zručností. Výstavba nových priestorov trvala od augusta 2019 do marca 2023.

„Z plánovaného rozpočtu z roku 2019 v sume 160 000 eur nakoniec reálne náklady na stavbu zodpovedali sume necelých 70 000 eur. Znížiť náklady na výstavbu sa podarilo vďaka finančnej i materiálnej podpore partnerov a práci zamestnancov a klientov Domova nádeje. Tí na výstavbe odpracovali celkovo viac než 6100 dobrovoľníckych hodín,“ priblížil realizáciu stavby riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček.

Potreba vybudovania vzdelávacieho centra vznikla podľa Futejovej z nutnosti disponovať väčšou komunitnou miestnosťou pre klientov Domova nádeje, keďže predošlá nevyhovovala potrebám zariadenia.

Vzdelávacia miestnosť bude slúžiť najmä klientom a zamestnancom Domova nádeje na komunitné hodnotiace stretnutia, výchovno-vzdelávaciu činnosť, stretnutia a skupiny s rodinnými príslušníkmi klientov, taktiež na supervízie zamestnancov a aktivity súvisiace s resocializačným programom. Multifunkčný priestor je vhodný aj na organizovanie malých spoločenských a kultúrnych podujatí pre klientov zariadenia, ako aj na ďalšie účely prešovskej charity.
„Pravidelnou edukáciou chceme dosiahnuť u klientov Domova nádeje pozitívnu zmenu, znížiť počet problémových a krízových situácií, tiež pomôcť klientom so začlenením sa do spoločnosti. Priestor Charitného vzdelávacieho centra bude možné využiť aj na vzdelávacie aktivity pre zamestnancov Domova nádeje, ďalších zamestnancov Gréckokatolíckej charity i dobrovoľníkov Gréckokatolíckej charity,“ povedala Futejová.

Do nových priestorov bude presťahovaná aj Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Prešov, ktorá aktuálne sídli na Hlavnej ulici. Prešovskej charite sa zároveň podarilo vybudovať prístavbu k pneuservisu a drobnému servisu áut, ktorý je jedným z pracovísk nácviku pracovných zručností pri Domove nádeje.

Nové priestory v stredu posvätil bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie Peter Rusnák.

Viac o téme: charita, Gréckokatolícka charita. Domov nádeje, Prešov, priestory, vzdelávanie

Súvisiace články