Regióny Prešov

Cena za posudok v súvislosti s výbuchom plynu je podľa prešovskej radnice adekvátna

Tragédia spôsobená výbuchom plynu v Prešove bola najhoršia v dejinách Slovenska. Zdroj: archív

PREŠOV – Mesto Prešov si dalo vypracovať znalecký posudok týkajúci sa nákladov v súvislosti s prácami po vlaňajšom výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici. Stál ho viac ako 16 000 eur. Mestský poslanec Martin Eštočák cenu kritizuje. Tvrdí, že oslovil iné inštitúcie než mesto a cenu mu ponúkli nižšiu.

 

Znalecký posudok si radnica dala vypracovať Ústavom súdneho inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity v Žiline pre posúdenie oprávnenosti fakturácie spoločnosti Matijka, s. r. o., vrátane posúdenia pôvodnej cenovej ponuky – rozpočtu v súvislosti s realizáciou demolačných prác a uskladnením sutín bytového domu. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka v súvislosti so znaleckým posudkom sa vyberalo spomedzi troch súdnoznaleckých ústavov na Slovensku.

“Jedným z nich je aj ÚSI Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý vyslal svojho znalca na miesto tragédie bezprostredne po výbuchu, nakoľko ústav pri vyšetrovaní príčin nešťastia oslovil aj Policajný zbor SR. Tento znalecký ústav si mesto vybralo na základe dôkladnej konzultácie s členmi krízového štábu a s Ministerstvom vnútra SR,” uviedol Tomek s tým, že po ukončení záchranných prác ÚSI vypracoval spomínaný znalecký posudok týkajúci sa oprávnenosti fakturácie.

Eštočák upozorňuje na jeho cenu 16 619 eur. Zaslal žiadosti o cenové ponuky stavebným fakultám v Prahe, Brne, Ostrave, Košiciach a v Bratislave. “Od Súdnoznaleckého ústavu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave dostal cenovú ponuku na vypracovanie znaleckého posudku. Navrhovaná cena je 2400 s DPH. Je evidentné, že znalecký posudok bol z mestských peňazí riadne preplatený,” tvrdí Eštočák s tým, že je nevyhnutné vypracovať kontrolný znalecký posudok za cenu, ktorú ponúka STU v Bratislave.

Mesto považuje podľa Tomeka cenu znaleckého posudku za adekvátnu, nakoľko zodpovedá odmenám za obdobnú znaleckú činnosť. “Je vysoko pravdepodobné, že ponuka, ktorú si vyžiadal pán poslanec Martin Eštočák od iného súdnoznaleckého ústavu, nezohľadňuje rozsah všetkých skúmaných prác, ani množstvo a dĺžku policajných videí, ktoré boli vyhotovené počas vykonávania záchranných prác,” povedal.

Mesto Prešov začiatkom augusta informovalo, že uhradí náklady spojené so záchrannými prácami po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Faktúru radnica preplatí len do výšky uznanej v znaleckom posudku z ÚSI Žilinskej univerzity v Žiline, a to v sume 781 029,08 eura. Spoločnosť vystavila mestu prvú faktúru vo výške viac ako 800 000 eur. Radnica ju prechádzala s právnikom a ako vtedy uviedla, rozdiel v cene bol spôsobený nesprávnym rozpočtárskym postupom.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 si vyžiadal osem obetí na životoch.