Regióny Prešov

Prešovskí krajskí poslanci budú zasadať prvýkrát v tomto roku: Na programe majú 31 bodov

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Maroš Černý

PREŠOV – Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v pondelok (12. 2.) stretnú na zasadnutí zastupiteľstva prvýkrát v tomto roku. Na programe majú 31 bodov, medzi inými úpravu rozpočtu i schválenie finančného príspevku vo výške takmer 95-tisíc eur pre päť subjektov, vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja. Z PSK o tom informovala Lea Lehotská.

Zaoberať sa tiež budú schválením vstupu do viacerých projektov, ale i schválením investičného zámeru, ktorým je dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa úsek Snina. Predpokladaná celková cena projektu by mala predstavovať 1,5 milióna eur s DPH.

Zaoberať sa budú aj investičným zámerom, ktorý chce vybudovať cykloinfraštruktúru

Na krajskom zastupiteľstve by mali rokovať aj o poskytnutí podpory projektu mesta Humenné v rámci Mesta kultúry 2024. PSK plánuje samospráve poskytnúť účelovú dotáciu 25-tisíc eur na vybudovanie nového kultúrno-komunitného centra. Schvaľovať budú i predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu, a to za účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy v Poprade.

Taktiež sa budú zaoberať schválením investičného zámeru – Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch v okrese Prešov, konkrétne vo Veľkom Šariši v rámci programu Plán obnovy a odolnosti SR.

Na programe bude i schvaľovanie prijatia úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu. Účelom má byť odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb vo výške viac ako 730-tisíc eur.