Regióny Prešov

550 tisíc! Zhotoviteľ cyklotrasy musí Prešovu zaplatiť horibilnú čiastku

cyklotrasa Prešov
Cykloželeznička Prešov. Zdroj: TASR

PREŠOV – Krajský súd Prešov potvrdil rozsudok prvostupňového súdu vo veci chybného projektu týkajúceho sa stavby cykloželezničky. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a pre spoločnosť A.P.H. ateliér tak vzniká povinnosť zaplatiť mestu Prešov zmluvnú pokutu a náhradu spôsobenej škody vo výške takmer 550.000 eur.

 

Mesto Prešov si u spoločnosti A.P.H. ateliér objednalo projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné konanie, ktoré mali byť podkladom pre úspešnú realizáciu výstavby cykloželezničky. “Zhotoviteľ, ktorým bola na základe verejného obstarávania firma Swietelsky-Slovakia, predložil mestu potrebu zvýšenia ceny diela o viac ako 500.000 eur z dôvodu nedostatkov v projekte, v dôsledku ktorých mali byť vykonané takzvané práce navyše. Projektant však pochybenie odmietol a mesto Prešov sa preto rozhodlo brániť súdnou cestou,” vysvetlil hovorca mesta Vladimír Tomek.

Mesto sa od júna 2019 domáhalo, aby súd uložil projektantovi cykloželezničky zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody vo výške 548.704,73 eura, ktorú projektant spôsobil mestu dodaním zlej projektovej dokumentácie. “Okresný súd v Prešove v januári 2020 vyhovel žalobe mesta Prešov voči projektantovi cykloželezničky. Projektant následne proti tomuto rozsudku podal odvolanie, avšak KS Prešov ho označil ako nedôvodné a potvrdil rozsudok OS v prospech mesta Prešov,” skonštatoval Tomek.

“Po dva a pol roka trvajúcom spore s projektantom cykloželezničky sa nám podarilo dokázať, že v dôsledku chybného projektu bola mestu Prešov spôsobená škoda viac ako 500.000 eur. Túto sumu budeme od projektanta bezodkladne vymáhať v plnej výške,” uviedla primátorka Andrea Turčanová.

Odvolací súd zároveň priznal mestu nárok na náhradu trov konania v 100-percentnom rozsahu. Odvolanie voči uzneseniu KS Prešov už nie je prípustné. Mesto už podalo návrh na exekúciu, keďže projektant nesplnil svoju povinnosť zaplatiť v lehote stanovej v rozsudku súdu.