Zápisy do kežmarských základných škôl budú v apríli bez osobnej prítomnosti detí

KEŽMAROK – Zápisy do základných škôl (ZŠ) v Kežmarku sa začnú od 12. apríla bez osobnej prítomnosti detí. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že dôvodom sú opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

 

Žiadosti o prijatie a podrobnosti o podmienkach zápisu sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl. Rodičom sa odporúča komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. „Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v ZŠ. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy,“ uviedla Sosková.

Ako ďalej priblížila, škola zapíše do prvého ročníka dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Rozumie sa ňou primeraná psychická, telesná a sociálna vyspelosť. Vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sa bude zápis konať v dňoch 12. a 13. apríla v čase od 8.00 do 16.30 h. Ide o ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, a ZŠ s MŠ, Nižná brána 8. Zápis do prvého ročníka v ZŠ s MŠ sv. Kríža sa uskutoční v rovnakom termíne, ale v čase od 9.00 do 16.30 h.

Podľa Soskovej je povinnosťou rodiča pre školský rok 2021/2022 zapísať dieťa, ktoré k 31. augustu tohto roka dovŕši šesť rokov, malo v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup, na niektorú základnú školu v SR. „Ak dieťa, ktoré má nastúpiť do prvého ročníka, je štátnym občanom SR, má trvalý pobyt na Slovensku, ale žije v zahraničí, pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o súhlas štúdia v zahraničí,“ ozrejmila Sosková.

Na povinnú školskú dochádzku môže byť podľa jej slov výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku v príslušnom roku. Súčasťou žiadosti je súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Viac o téme: COVID-19, dieťa, elektronická forma, Kežmarok, koronavírus, ochorenie, povinná školská dochádzka, povinnosť, prváci, rodič, šírenie, škola, web, základná školy, zápis, žiak

Súvisiace články