Vo Vranove nad Topľou začínajú so zberom biologicky rozložiteľného odpadu v rodinných domoch

VRANOV NAD TOPĽOU – Vo Vranove nad Topľou začína samospráva v individuálnej bytovej výstavbe so zberom biologicky rozložiteľného odpadu. Ako uviedla vedúca oddelenia životného prostredia mestského úradu Zuzana Košalková, pripravených majú vyše 2000 zberných nádob pre všetky rodinné domy na území mesta.

Obyvatelia si hnedé nádoby určené na tento odpad majú prevziať na výdajnom mieste na Zbernom dvore na Topolianskej ulici. „Miera vytriedenia komunálneho odpadu vo Vranove nad Topľou klesla oproti roku 2022, keď sme vyseparovali približne 40 percent, na 36 percent. Musíme prijať opatrenia, ktoré by nám pomohli túto mieru separácie zvýšiť,“ uviedla Košalková.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností budú zvážať na zberný dvor a následne spracovávať v mestskej kompostárni. Od jeho zberu sa podľa vedúcej oddelenia životného prostredia očakáva zníženie množstva odpadu končiaceho na skládkach, zvýšenie miery triedenia a zníženie poplatkov za skládkovanie. Efektívnejším spracovaním sa tiež zníži tvorba skleníkových plynov. Výsledný kompost mesto využije na terénne a sadové úpravy a občania budú mať kompost v budúcnosti k dispozícii zadarmo.

Viac o téme: biologický odpad, mesto, rodinné domy, zber

Súvisiace články