Regióny Prešov

Vo viacerých mestách Prešovského kraja sa budú združovať školy. Rozhodli o tom poslanci

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

PREŠOV- Prešovskí krajskí poslanci v pondelok (22. 6.) schválili zlúčenie stredných škôl v Medzilaborciach, Stropkove, Prešove a v Levoči. Dôvodmi sú pokles počtu žiakov základných škôl, ako aj potreby pracovného trhu. K zmenám by malo dôjsť od septembra budúceho roka.

 

“V Medzilaborciach sa zmena dotkne dvoch škôl, a to gymnázia a Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej Andyho Warhola. Spájame tieto dve školy do spojenej školy, kde budú dve organizačné zložky – gymnázium a SOŠ polytechnická. Gymnázium sa z pôvodnej budovy presťahuje do budovy SOŠ polytechnickej v Medzilaborciach. Druhá zmena sa týka okresu Stropkov, kde spájame dve školy – SOŠ služieb a SOŠ elektrotechnickú, s tým, že SOŠ elektrotechnická zoberie do portfólia svojich odborov odbory zo SOŠ služieb. Pracovisko SOŠ sa stane elokovaným pracoviskom tejto kmeňovej školy a SOŠ služieb na Hlavnej ulici zanikne,” uviedol pre TASR vedúci odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman.

Tretia zmena sa podľa jeho slov týka okresu Prešov, kde dôjde k fúzii dvoch škôl – obchodnej akadémie a SOŠ podnikania. “Vytvoríme spojenú školu, kde budú dve organizačné zložky – obchodná akadémia (OA) a SOŠ podnikania. OA so žiakmi, personálom a s časťou materiálno-technického zabezpečenia sa presunie na Masarykovu ulicu, tam, kde je sídlo SOŠ podnikania. Štvrtá zmena je fúzia dvoch škôl s rovnakým zameraním. Je to SOŠ lesnícka a Spojená škola v Bijacovciach, kde dve organizačné zložky v Bystranoch a Rudňanoch pôjdu pod Košický samosprávny kraj. SOŠ lesnícka v Bijacovciach sa stane elokovaným pracoviskom SOŠ lesníckej v Prešove,” vysvetlil Furman.

Výšku úspory po optimalizácii a racionalizácii siete škôl uviesť nechcel. Podľa jeho slov ju neuviedli ani v materiáloch pre poslancov. “Pretože väčšinou sa skĺzne len k tomu, či nám stojí za to zrušiť školu, keď tam usporíme 30.000 eur alebo 50.000 eur. Naším cieľom je vybudovať kvalitné školy, ktoré budú mať dostatočný počet žiakov, aby tam bola kvalitná výučba, dostatok učebných pomôcok, kvalitní pedagógovia s celými úväzkami a aby sa tam realizovala mimoškolská činnosť, ktorú dnes žiaci veľmi chcú a využívajú,” skonštatoval Furman.

“Racionalizačné a optimalizačné opatrenia PSK sú vynútené viacerými faktormi. Jedným z dôležitých faktorov je demografia, keďže dochádza k znižovaniu počtu žiakov na stredných školách. Nemôžeme mať nadimenzované školstvo na 45.000 žiakov, keď vieme, že máme 30 000 a v budúcnosti ich budeme mať pravdepodobne 25 000. Druhou je otázka reprofilizácie odborov, kde sa budeme snažiť podporovať odbory, ktoré majú väčšiu mieru uplatnenia,” dodal predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK Marián Damankoš.