Regióny Prešov Stropkov

Vláda prvýkrát zasadne v Stropkove. Vytýčili viacero kľúčových cieľov

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

STROPKOV – Prvý raz v histórii zasadne v utorok v Stropkove vláda Slovenskej republiky. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov bol okres Stropkov zaradený 19. októbra minulého roka z dôvodu dlhodobo evidovanej vysokej miery nezamestnanosti. Ku koncu mája predstavovala takmer 10,5 percenta. Hlavným bodom rokovania vlády bude schvaľovanie Akčného plánu okresu. Jeho cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 261 pracovných miest do roku 2023.

 

“Dnešok vnímam ako historický okamih, keďže tu prvý raz zasadá vláda. Netajím sa, že máme určité očakávania vychádzajúce z našich priorít zohľadňujúcich potreby obyvateľov mesta i okresu. Za mesto sme si ako kľúčové vytýčili investície do rozvoja priemyslu, budovania infraštruktúry, modernizáciu športovísk a rozvoj cestovného ruchu,” priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

V oblasti rozvoja priemyslu by malo ísť o vybudovanie prístupovej komunikácie do priemyselného parku s priamym napojením na cestu prvej triedy. V rámci dopravnej infraštruktúry mesto pripravilo projekt východného prepojenia ulíc Nový riadok a Ul. akad. Pavlova, vďaka čomu sa sčasti odkloní doprava z frekventovanej cesty I/15.

Obchvat Stropkova

Ďalšou z investícií zameraných na rozvoj športu a sekundárne udržanie pracovných miest je podľa hovorcu mesta Stropkov Petra Nováka prvá etapa rekonštrukcie zastaraného zimného štadióna. Jednotlivé projekty by mali získať po 100.000 eur. Jednou z najdôležitejších priorít samosprávy je preložka spomínanej cesty.

“Obchvat Stropkova, respektíve preložka cesty I/15, je dlhodobo pripravovaný projekt, ktorý by vyriešil jeden z najpálčivejších problémov nášho mesta. Myslím si, že teraz je vhodný čas, aby sa to dostalo aj na rokovanie vlády a pristúpilo sa k realizácii stavby. Mesto v uplynulom období splnilo všetky podmienky a v spolupráci so Slovenskou správou ciest je projekt pripravený na ďalšiu fázu,” doplnil Brendza.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2019 až 2023 vo výške takmer 73,85 milióna eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z EŠIF vo výške 68,94 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 1,94 milióna eur. Návrh uznesenia vlády SR ukladá úlohu uvoľniť ďalšie finančné prostriedky z kapitoly Ministerstva financií v sume jeden milión eur. Zasadnutie sa koná vo veľkej sále historického kaštieľa na ulici Zámockej.