Regióny Prešov Humenné

VEĽKÝ NÁVRAT do škôl. Do lavíc zasadli aj ôsmaci a deviataci z Humenného

Zdroj: pixabay.com

HUMENNÉ – K prezenčnej forme výučby sa od pondelka 19. apríla vrátilo v základných školách mesta Humenné 91 percent ôsmakov a deviatakov. Dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri vstupe do budov škôl si organizuje každé zariadenie vlastným, jemu vyhovujúcim spôsobom. Informoval o tom na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

 

 

Spomedzi 712 ôsmakov a deviatakov evidovaných v siedmich plnoorganizovaných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa ich opäť prezenčne vyučuje 645. Najviac, 97 percent týchto žiakov, sedí v laviciach Základnej školy Jána Švermu, percentuálne najmenej (82,8 percenta) na základnej škole na Pugačevovej ulici. Najmenší počet (31) žiakov sa prezenčne vzdeláva na základnej škole na Laboreckej ulici, ktorá v aktuálnom školskom roku eviduje spolu len 39 ôsmakov a deviatakov.

Podľa Škubových slov si školy okrem adaptačného plánu vytvárajú individuálne aj organizáciu kontroly žiakov pri vstupe do budovy vzdelávacieho zariadenia. “Využívajú sa aj osobitné vchody, aby sa ranný filter zvládol,” konkretizoval.

Ako tiež vyplýva z informácií zverejnených na stránke mesta, v dvoch mestských vzdelávacích zariadeniach je aktuálne niekoľko tried pre výskyt ochorenia COVID-19 zatvorených. Do začiatku mája majú pre pozitívneho žiaka navštevujúceho školský klub detí povinnú karanténu žiaci štvrtých ročníkov základnej školy na Pugačevovej ulici, pre dve pozitívne zamestnankyne materskej školy na Partizánskej ulici sú tiež do 3. mája doma deti navštevujúce jej siedmy ročník.