Regióny Prešov Humenné

VEĽKÉ VAROVANIE V okrese Humenné sa voľne pohybuje zviera nakazené besnotou!

V okrese Humenné sa voľne pohybuje zviera nakazené besnotou. ZDROJ: zoznam.sk

HUMENNÉ – V katastri obce Jabloň v okrese Humenné sa potvrdil výskyt besnoty u voľne žijúceho zvieraťa. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

 

“Dňa 30. septembra 2022 bol v katastrálnom území obce Jabloň potvrdený prípad besnoty u jazveca lesného, zastreleného so zmenami správania. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Humenné za ohnisko nákazy vymedzila katastrálne územie obce Jabloň,” spresnili veterinári.

RVPS Humenné zároveň vymedzila pásmo pozorovania, ktoré zahrňuje katastrálne územia obcí Koškovce, Dedačov, Hankovce, Maškovce, Adidovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Vyšný Hrušov, Rovné, Zubné, Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Rokytov pri Humennom, Zbojné, Zbudské Dlhé, Hrabovec nad Laborcom, Brestov nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom, Zbudská Belá, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Volica, Slovenské Krivé.

Pre uvedené obce, poľovné združenia pôsobiace v ich katastrálnych územiach a vlastníkov či držiteľov hospodárskych zvierat v ohnisku a zóne pozorovania boli uložené opatrenia podľa platného Národného programu eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023, ktorý je uverejnený na webovom sídle ŠVPS SR.

“Keďže ide o nebezpečnú zoonózu, žiadame odbornú a laickú verejnosť o bdelosť a ostražitosť pri sledovaní neobvyklých zmien správania domácich a voľne žijúcich zvierat, nedotýkanie sa zvierat, ktoré nepozná, respektíve sú voľne žijúce. V prípade akýchkoľvek podozrení či pochybností je nevyhnutné kontaktovať úradných, prípadne súkromných veterinárnych lekárov, starostov obcí alebo poľovné združenia,” zdôraznila ŠVPS.

Často sa podľa veterinárov stáva, že zviera poraní človeka. “V takýchto prípadoch poranenia človeka zvieraťom je potrebné, aby vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval tom, čo sa stalo, lekára, ktorý nariadi ďalší postup,” dodala veterinárna a potravinová správa.