Regióny Prešov Domáce

VAROVANIE: V ŠKOLÁCH sa podľa radnice v uplynulom období objavili náznaky ŠIKANY

Ilustračné. ZDROJ: pixabay.com

STROPKOV – V základných školách (ZŠ) v meste Stropkov sa v uplynulom období objavili náznaky šikany. Školy to podľa hovorcu mesta Petra Nováka riešia okamžite so všetkými zainteresovanými. Rovnako realizujú rôzne preventívne aktivity.

“Tak ako na všetkých školách, aj u nás sa náznaky šikanovania objavili. Ak sa o tom dozvieme, riešime to okamžite so žiakmi aj ich rodičmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, vedením školy aj školskou psychologičkou. O priebehu a výsledkoch šetrení aj o prijatých opatreniach vedieme podrobné záznamy,” uviedla riaditeľka ZŠ na Mlynskej ulici Martina Tomková.

Riaditeľka ZŠ na Hrnčiarskej ulici Daniela Vatraľová povedala, že na škole prejavy šikanovania neriešili, ale robia všetko preto, aby sme sledovali správanie a prejavy detí.

“Pomáhajú nám novozriadený kamerový systém na chodbách, dozory triednych učiteľov počas veľkej prestávky v triede a dupľované dozory počas malých prestávok na chodbách. Na škole máme vypracovanú smernicu o prevencii šikanovania a sociálno- patologických javov, s ktorým sú žiaci oboznámení na začiatku školského roka alebo pri nástupe a rodičia na triednických rodičovských schôdzkach,” priblížila riaditeľka.

Koordinátor prevencie šikanovania podľa jej slov pravidelne organizuje aktivity, prednášky besedy s policajtkou, koordinátor pre ľudské práva pripravuje pre žiakov školské aktivity na súžitie a rešpektovanie sa v kolektíve.
Riaditeľ ZŠ na Konštantínovej ulici Jaromír Zachar uviedol, že za predchádzajúce obdobie od minulého školského roka neevidujú žiaden prípad šikany v ich škole.

Mesto ako zriaďovateľ škôl spolupracuje s niekoľkými organizáciami, spoločnosťami, agentúrami, divadlami, ktoré ponúkajú pre žiakov ZŠ nielen v meste, ale aj pre školy v okrese Stropkov, prípadne pre študentov stredných škôl mesta Stropkov predstavenia, koncerty, rôzne vystúpenia a rôzne umelecké výkony zamerané na boj proti násiliu, šikane, kyberšikane.

Na školách sú podľa Nováka vypracované smernice o prevencii šikanovania a sociálno-patologických javov. Školy pripravujú aktivity zamerané na prevenciu nežiaducich prejavov správania v súčinnosti s koordinátormi drogovej prevencie. Majú komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

“Cieľom a úlohou školskej prevencie je okrem iného aj prevencia sociálno-patologických javov, ako sú závislosti, záškoláctvo, delikvencia, šikanovanie, kriminalita a realizácia aktivít a programov na formovanie stabilnej a dynamickej osobnosti odolnej voči sociálno-patologickým javom,” doplnil Novák.