V Snine zriadia nový výdajný automat pitnej vody, využije ho tristo obyvateľov

SNINA – Mesto Snina získalo dotáciu na realizáciu projektu Ochráňme sa navzájom, z ktorej bude financovaný výdajný automat pitnej vody na Štúrovej ulici. Ako pre TASR uviedla Michaela Šalachová z kancelárie primátora, prístup k pitnej vode z nového odberného zariadenia bude mať približne 300 obyvateľov.

„Cieľom je aj predchádzanie vzniku život a zdravie ohrozujúcich situácií v lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou, čo bude mať nepriamy vplyv i na obyvateľov celého mesta,“ doplnila Šalachová.

Výdajný automat umiestnia do zeleného pásu pri bytovom dome na železobetónovej prefabrikovanej vodomernej šachte. Stavenisko odovzdali dodávateľovi, ktorým je Mestský podnik Snina. Podľa zmluvy má na zrealizovanie desať týždňov. Finančnú podporu mesto získalo z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Výška dotácie je 15.000 eur.

Výdajný automat pitnej vody nebude v Snine osadený prvýkrát, radnica v minulosti riešila akútny problém s pitnou vodou v lokalite na Študentskej ulici. Náhradné zásobovanie pitnou vodou vtedy financovali z vlastných zdrojov.

„Problém s dodávkou pitnej vody sme zaznamenali lokálne aj na Štúrovej ulici, v tom čase ešte v menšej miere. Dnes sa situácia zmenila a výdajný automat bude osadený aj v tejto lokalite,“ dodala Šalachová.

Viac o téme: mesto, pitná voda

Súvisiace články