Regióny Prešov Kežmarok

V mestských lesoch v Spišskej Belej realizovali v lete protipovodňové opatrenia

Tatry - Belianky. Zdroj: TASR / Oliver Ondrᚹ

SPIŠSKÁ BELÁ – V súvislosti so zmenou klímy pozorujú aj v okolí Spišskej Belej pod Tatrami počas letných mesiacov regionálny nárast teploty vzduchu so zvýšeným obsahom vodnej pary. To sa podľa Pauly Grivalskej z tamojšieho Mestského úradu následne odráža v častejšej frekvencii výskytu mimoriadne až extrémne vysokých denných úhrnov atmosférických zrážok. Aj preto miestna samospráva pristúpila k protipovodňovým opatreniam v tamojších lesoch.

“Intenzita zrážok v okolí Belianskych Tatier je ešte špecifickejšia. Naplno sa sila prívalových zrážok prejavila v Zadných Meďodoloch a v Tatranskej Javorine vlani, kde spôsobila veľké materiálne škody. Za jeden deň tu vtedy napršala desatina priemerných ročných zrážok. Extrémnym prejavom počasia sa zabrániť nedá, avšak pravidelne realizovanými preventívnymi protipovodňovými opatreniami, je možné rozumne predchádzať ich negatívnym následkom,” skonštatovala.

Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., preto zabezpečili na ochranu lesov a infraštruktúry v nich v uplynulom prázdninovom období preventívne protipovodňové opatrenia. Pozostávali z menej náročných prác v podobe opráv a čistenia odrážok na dažďovú prívalovú vodu na lesných cestách a zvážniciach. “Medzi náročnejšie opatrenia, finančne, materiálovo i technologicky, možno zaradiť kúpu 50 kusov železných certifikovaných odrážok, ktoré boli vymenené za pôvodné drevené,” ozrejmila Grivalská s tým, že sa umiestňovali na starej Kotlinskej ceste, Fľakovskej ceste a na lesnej ceste Kotka. Výmena drážok by mala priniesť trvalejší efekt, keďže drevené odrážky skôr podliehajú poškodeniu a vyžadujú si tiež väčšiu starostlivosť.

Oprava mostov

“K ďalším prácam v lesoch patrí oprava poškodených mostov v lokalite Tatra a pri čistiarni odpadových vôd v Ždiari. Lesníci opravili aj zničené zábradlie na moste staršej asfaltovej zeleno značenej cyklotrasy v smere na Tatranské Matliare a zosuv lesnej cesty Vojenská nad Lendakom, kde osadili aj železný priepust,” doplnila Grivalská. Materiál na opravu zosuvu bol zo stromov, ktoré vznikli ako prebytočný materiál počas minuloročného budovania cyklochodníka z Tatranskej Kotliny do Ždiaru.

“V tomto roku plánujeme vynaložiť na preventívne opatrenia 15.000 eur. V prípade, že sa podarí začať s realizáciou opravy mosta v Babej doline, ktorý je v havarijnom stave, bude táto suma oveľa vyššia,” upozornil konateľ Lesov mesta Spišská Belá František Pisarčík. Okrem lesných ciest sa spoločnosť na svoje náklady stará aj o časť zeleno značeného turistického chodníka, ktorý je v správe štátnych lesníkov, v smere od Tatranskej Kotliny – Čarda po majetkovú hranicu – vodný tok Hučava, v dĺžke jedného kilometra. V lokalite vysokohorskej chaty Plesnivec sa na vlastné náklady stará o údržbu turistického chodníka chatár Ján Matava.