Regióny Prešov Humenné

V Humennom sa začína stavať cyklochodník spájajúci centrum s rekreačnou oblasťou

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

HUMENNÉ – Rozšírenie zelenej infraštruktúry v meste Humenné pokračuje, od utorka sa začína stavať cyklochodník, ktorý prepojí nábrežie rieky Laborec, centrum mesta a rekreačnú oblasť Hubková. Ukončenie výstavby avizuje zhotoviteľ v novembri, obyvatelia Sídliska II A budú musieť strpieť obmedzenia súvisiace s prácami.

 

Ako na interenetovej stránke mesta informuje Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, na cyklochodník sa premení úsek chodníka od kruhového objazdu pri Ševčenkovej ulici, odkiaľ bude pozdĺž cesty druhej triedy na smer Medzilaborce pokračovať cez časť Hrnčiarskej ulice k Tyršovej a Puškinovej ulici, kde sa napojí na už jestvujúci cyklochodník na Ulici osloboditeľov. “Dĺžka rekonštruovanej časti cyklochodníka na úseku Ševčenkova – Puškinova je približne jeden kilometer,” doplnil Slavomír Jančík z odboru koncepcie a rozvoja mesta MsÚ s tým, že na Puškinovej zároveň vznikne približne 80 metrov nového chodníka.

Starý chodník v lokalite bude zlikvidovaný, odstráni sa z neho asfalt i obrubníky. “Šírka upraveného cyklochodníka bude tri metre, len popri futbalovom štadióne bude zúžený na 2,1 metra, čo ovplyvňujú inžinierske siete, respektíve pozemky, ktoré nie sú v správe mesta,” ozrejmil Jančík. Súčasťou projektu je aj osadenie nového mestského mobiliáru.

Samospráva zároveň avizuje obmedzenia súvisiace s výstavbou cyklochodníka, najmä počas odstraňovania starého asfaltu. Týkajú sa hlavne pohybu, realizátor stavby však tiež upozorňuje na možnosť zvýšenej hlučnosti, prípadne i poškodenie trávnika. Ten však po ukončení prác sľubuje sanovať do pôvodného stavu.

Projekt rekonštrukcie cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková s rozpočtovým nákladom viac ako 153 300 eur realizuje mesto vďaka finančnej dotácii Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy pre región vo výške 105-tisíc eur.