Regióny Prešov

Svitá na lepšie časy. Prešov môže získať financie na modernizáciu trolejbusovej dopravy

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

PREŠOV – Mesto Prešov má šancu získať nenávratný finančný príspevok v objeme viac ako dva milióny eur zo zdrojov EÚ na projektové dokumentácie na modernizáciu trolejbusových tratí a na výstavbu nových trolejbusových tratí a meniarní. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok už schválila mestská rada. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo výzvu na národný projekt týkajúci sa rozvoja verejnej osobnej dopravy, kde je mesto Prešov oprávneným prijímateľom. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených zo zdrojov EÚ je 2 057 971 eur.

“Prešovčanom chceme ponúknuť modernú mestskú hromadnú dopravu. Už v najbližších mesiacoch očakávame dodanie úplne nových a ekologických dieslových autobusov a čoskoro chceme zakúpiť aj parciálne trolejbusy, ktoré dokážu jazdiť aj cez úseky bez trolejového vedenia. Inovácie v oblasti mestskej hromadnej dopravy si však vyžadujú aj bezchybnú infraštruktúru. Práve teraz máme jedinečnú príležitosť zmodernizovať prostredníctvom eurofondov aj trolejbusové trate a meniarne,” uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Približne 40 percent z celkových dopravných výkonov DPMP pripadá na trolejbusovú trakciu. Trolejbusové linky v Prešove spájajú predovšetkým Sídlisko II, Sídlisko III a sídlisko Sekčov s centrom mesta, pričom jednotlivé sídliská sú zároveň prepojené medzi sebou. Okrem toho trolejbusy spájajú kľúčové mestské časti ako Dúbrava, Nižná Šebastová, priemyselná zóna na Budovateľskej, Solivar a Širpo. Časť týchto úsekov bola postavená ešte v 60. rokoch 20. storočia a v súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave.

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Prvý z dvojice projektových zámerov počíta s vypracovaním projektovej dokumentácie na modernizáciu troch úsekov trolejbusových tratí v meste Prešov v celkovej dĺžke 11,4 kilometra. Trolejbusová sieť v Prešove je napojená z troch trakčných meniarní, ktoré sú však podľa hovorcu zastarané a v nevyhovujúcom stave.

“Výstavbou troch nových meniarní a troch nových úsekov trolejbusových tratí v celkovej dĺžke 2,7 kilometra dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti,” doplnil Tomek. Druhý z dvojice projektových zámerov má za cieľ pripraviť projektovú dokumentáciu k siedmim rôznym stavbám. “Po spracovaní projektovej dokumentácie bude mesto Prešov pripravené čerpať financie z plánu obnovy na realizáciu trolejbusových tratí a meniarní,” dodal Tomek.