Regióny Prešov Svidník

Svidnícky sociálny podnik by mal začať fungovať od apríla. Na financovaní projektu sa podieľalo aj ministerstvo nvestícií

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

SVIDNÍK – Spustenie sociálneho podniku pripravuje v týchto dňoch mesto Svidník. Okrem zvyšovania zamestnanosti má podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej podporiť najmä zamestnávanie sociálne znevýhodnených skupín. Fungovať by mal začať v apríli.

 

“Predmetom jeho činnosti bude spočiatku najmä stavebná činnosť, ktorá súvisí so zveľadením mestského majetku, jeho údržbou a menšími prácami, o ktoré nemajú vo všeobecnosti záujem väčšie stavebné firmy. Postupne bude táto činnosť rozšírená o výrobu palivových brikiet tak, aby sa tieto dve hlavné činnosti vzájomne dopĺňali. V súčasnosti sa pracuje na technickom a organizačnom zabezpečení oboch hlavných činností,” uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Podmienky pre uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku budú podľa Tchirovej zverejnené v marci. V prvej fáze činnosti podniku plánujú prijať štyroch zamestnancov, postupne sa ich počet zvýši. “Zázemím pre sociálny podnik sú mestské priestory na Stropkovskej ulici. V najbližších týždňoch bude prebiehať zabezpečenie priestorov, zabezpečenie pracovných nástrojov, prijímanie zamestnancov a s tým spojená administratíva, ale aj manažovanie prvých pracovných činností,” priblížila Tchirová.

Financovanie sociálneho podniku bolo podporené regionálnym príspevkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 56-tisíc eur so spoluúčasťou mesta vo výške 14-tisíc eur. “Na preklenutie počiatočných výdavkov si sociálny podnik zobral aj návratnú finančnú výpomoc vo výške 15-tisíc eur, ktorú schválilo mestského zastupiteľstvo,” dodala Tchirová.